Stipendordninger

Studentlue på bokstabel

Fond til videre- og etterutdanning av psykologer i klinisk psykologi og psykoterapi.
Søknadsfrist 1. november.

Psykologforeningens lederutdanningsstipender deles ut etter utlysning og er per tiden på kr 25.000 for hvert stipend. Stipendene utlyses hvert år i novemberutgaven av Tidsskrift for Norsk psykologforening. Søknadfrist: 1. desember.

Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - About cookies

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.