Skard-prisen 2010:

Med en finger på samfunnsutviklingen

Arnstein Mykletun

Arnstein Mykletun

Arnstein Mykletun er årets vinner av Åse Gruda Skards pris for popularisering av psykologisk kunnskap. Han får prisen for å ha satt fingeravtrykk på samfunnsutviklingen både som medforfatter av rapporten ”Psykiske lidelser i Norge” og som leder av ekspertgruppen som ga regjeringen råd om sykefraværsreduksjon.

I løpet av året har professoren ved Universitet i Bergen/seniorforskeren ved Nasjonalt folkehelseinstitutt rukket å flerdoble sitt nærvær på Google. Ikke fordi det har vært et mål i seg selv, men fordi det er en naturlig spin-off for den som står bak arbeider som i følge juryen ”har stor betydning for det norske samfunnet”.

Psykiske lidelser i Norge - et folkehelseperspektiv som kom i oktober 2009, var den første omfattende rapporten om psykiske lidelser i Norge. Rapporten munner blant ut i anbefalinger om at forebygging bør være hovedsporet til bedre psykisk helse. At forfatterne ikke taler for døve ører, fremgår både av Samhandlingsreformen og i statsbudsjettet for 2010 der kommunen utpekes til motor i det forebyggende helsearbeidet.

Som leder for gruppen som la frem tiltak for å snu sykefraværsutviklingen, var han med på å legge premissene for en reforhandlet IA-avtale. Ekspertgruppens rapport ga Mykletun fritt leide til avisforsider over hele landet og ovasjoner fra kommentatorkorpset.

På forhånd ble det spekulert i pressen om utvalget ville tørre å drøfte spørsmålet om full lønn ved sykdomsykefravær. Problemstillingen er særnorsk i og med at alle andre land har redusert lønn ved sykefravær.

- Vi var i tvil, men for å kunne bli tatt på alvor, valgte vi å ta tyren ved hornene, forteller han.

Uten å ta stilling til hvorvidt dagens dekningsgrad bør fortsette, konstaterte ekspertgruppen at ”Det er hevet over enhver tvil at reduksjon i lønn ved sykefravær reduserer det totale sykefravær”.

Elin Ørjaseter i E24 karakteriserte utvalget som "Undisputed Champion" og krediterte Mykletun og co for å ha levert et godt alternativ til all synsingen om hvorfor sykefraværet er så høyt i Norge. Juryen følger opp med å påpeke at rapporter og utredninger handler om langt mer enn innhold. Er de godt skrevet, grundig dokumentert og skikkelig utført, kan de få enorm betydning for hvordan samfunnet utformes, påpeker de i sin begrunnelse.

Prisvinneren selv oppfatter det som noe bortimot et moralsk imperativ og være opptatt av formidling uansett om han er forsker eller ”ekspert”.
- Når man jobber for skattebetalernes penger, plikter man å gi noe tilbake, sier han.

Han savner flere psykologer i den offentlige debatten.

- Mange er godt representert innenfor sine faglige territorier, men flere burde finne sin plass i det generelle politiske ordskiftet. Det er få samfunnsområder der psykologisk kunnskap ikke er relevant, mener han.

Åse Gruda Skards pris for popularisering av psykologisk kunnskap deles årlig ut av Norsk Psykologforening. Årets pris er på 25 000 kroner som ledsages av et diplom.

Tidligere prisvinnere er Sissel Gran, Torkil Berge, Arnhild Lauveng og Frode Thuen.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.