Åse Gruda Skard-prisen

Prisen er en anerkjennelse til en eller flere psykologer som bidrar til å gjøre psykologisk kunnskap tilgjengelig og til nytte for folk flest.

Åse Gruda Skard

Åse Gruda Skard

I 2005, hundre år etter at Åse Gruda Skard ble født, innstiftet Norsk psykologforening en pris i hennes navn. Prisen tildeles årlig for arbeid som er i Åse Gruda Skards ånd, og som bruker nye måter og virkemidler for å spre psykologisk kunnskap og innsikt.

Prisen skal oppmuntre og inspirere psykologer til å anstrenge seg for å nå ut til alle grupper i folket med psykologisk kunnskap.

Juryen består av Aina Fraas-Johansen, spesialrådgiver i Psykologforeningen, psykologspesialist Magne Raundalen og Ida Kvittingen, nettredaktør i Psykologforeningen.

Psykologforeningens sentralstyre bestemmer størrelsen på prisbeløpet. Sammen med prisen overrekkes NPFs diplom. Sentralstyret oppnevner en priskomité på tre medlemmer, og virketiden følger landsmøteperioden.

Dersom et medlem må tre ut av komiteen i perioden, oppnevner Sentralstyret nytt medlem. Komitéen skal ha utpekt prisvinneren innen 1. august, og utdelingen skjer under den årlige nasjonale psykologikongressen. Vinnerens navn offentliggjøres i Tidsskrift for Norsk psykologforening, sammen med faglige vitae, portrett og komitéens begrunnelse for tildelingen.

Vinnerens navn skal være unntatt offentlighet inntil utdelingen har funnet sted.

Hvem var Åse Gruda Skard?

Åse Gruda Skard ble født 2. desember 1905 i Kristiania (død 13. august 1985 i Bærum) og var en banebrytende norsk barnepsykolog og kvinnesakskvinne. I 1933 ble hun gift med litteraturforskeren Sigmund Skard og fikk fem barn.

Hun var den første kvinnen i Norge som tok magistergraden i psykologi i 1931 ved Universitetet i Oslo, der hun i over tretti år arbeidet som dosent i barnepsykologi (fra 1945). I 1934 etablerte hun Norsk psykologforening og satt som formann 1945-1949.

Under andre verdenskrig oppholdt hun seg ved Wilson College i USA, der hun talte Norges sak. Gjennom utallige foredrag, over to tusen artikler og tjuefire fagbøker, ble Åse Gruda Skard en viktig meningssetter i den norske etterkrigstida. I boken Ungene våre (1948) skriver hun om hvordan den moderne familien skal la barns meninger komme frem i større grad.

Hun talte til Norsk Kvinnesaksforening om betydningen av at kvinnene i større grad utnytter de muligheter samfunnet nå gir dem (1953). På 1940- og 1950-tallet var hun med i redaksjonsrådet til tidsskriftet Kvinnen og Tiden. Som forkjemper for barns rettigheter bidro hun til opprettelsen av et nasjonalt barneombud.

Hun kan også sies å være den første norske mediepsykologen, idet hun i en årrekke satt i Kringkastingsrådet for NRK, der hun var en sterk pådriver for program som «Foreldrenes Kvarter», «Barnetimen for de minste» og «Lørdagsbarnetimen», samt rådgiver for barneserien «Mattis».

Skard utførte også internasjonalt arbeid, blant annet i UNESCO. Forskningsrådets pris for popularisering av psykologisk vitenskap ble tildelt henne i 1976. I 2005 opprettet Norsk psykologforening en pris i hennes minne: Åse Gruda Skards pris.

Les om noen av prisvinnerne:

Willy Tore Mørch

Skard-prisen 2011:

Hva skal jeg gjøre når barnet nasker, ikke får sove, er misfornøyd med julegavene…? Spør du Willy-Tore Mørch, årets vinner av Åse Gruda Skards pris for popularisering av psykologisk kunnskap, får du trolig svar. Mørch får prisen for sitt mangfoldige folkeopplysningsarbeid solid forankret i fag og forskning.

Arnstein Mykletun

Skard-prisen 2010:

Arnstein Mykletun er årets vinner av Åse Gruda Skards pris for popularisering av psykologisk kunnskap. Han får prisen for å ha satt fingeravtrykk på samfunnsutviklingen både som medforfatter av rapporten ”Psykiske lidelser i Norge” og som leder av ekspertgruppen som ga regjeringen råd om sykefraværsreduksjon.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.