Spesialistsertifikat i arbeid- og organisasjonspsykologi

Du kan nå søke om spesialistsertifikatet i arbeids- og organisasjonspsykologi 

Om sertifikatet

Det europeiske spesialistsertifikatet i arbeids- og organisasjonspsykologi er lansert av føderasjonen av europeiske psykologforeninger (EFPA) og er en påbygning til det generelle EuroPsy sertifikatet. Spesialistsertifikatet setter en standard for hvilke kunnskaper og ferdigheter en spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi skal beherske på tvers av landegrenser.

Kriterier for tildeling 

Skal du søke spesialistsertifikatet i arbeids- og organisasjonspsykologi, må du tilfredsstille følgende kriterier:

  1. Være autorisert som psykolog i Norge
  2. Inneha EuroPsy grunnsertifikat med profesjonsområde i arbeids- og organisasjonspsykologi 
  • Profesjonsområde i arbeids- og organisasjonspsykologi tilfredsstilles ved at du har minimum ett års veiledet praksis på dette feltet

3. Ha oppnådd en spesialistkompetanse innen arbeids- og organisasjonspsykologi via en av to hovedveier:

    a) Inneha en spesialistutdanning i arbeids- og organisasjonspsykologi eller innen organisasjonspsykologi, og dessuten kunne dokumentere noen ytterligere læringsaktiviteter

    b) Ha minimum 10 års fulltidspraksis fra feltet arbeids- og organisasjonspsykologi og kunne dokumentere at du har vært aktiv mht. å søke kompetanseutvikling (overgangsordning)

 4. Kan vise gjennom beskrivelser av ett konkret prosjekt du har vært involvert i/har ledet,     
     at du innehar spesialistkompetanse på feltet arbeids- og organisasjonspsykologi

Veileder til søknadskjema

Vi anbefaler at du leser grundig gjennom veileder til søknadsskjema før du starter å søke. Her får du informasjon om kriterier for å kunne blir sertifisert, om hvordan du dokumenterer utdanningsaktiviteter og praksis, og om hvordan du beskriver dine spesialistkompetanser. Se veileder.

Kompetansebeskrivelser

Å kunne formulere hvilke kompetanser som er oppnådd gjennom utdanning og praksis er sentralt i EuroPsy-standarden. Et tidligere pilotprosjekt viste at mange psykologer har vansker med å beskrive sine spesialistkompetanser. Det er lett å forklare hva en har gjort, men mye mer utfordrende å beskrive den kompetanse som ble anvendt for å levere tjenester på spesialistnivå. Vi har utarbeidet en  dokumentmal  som forklarer hvordan dette gjøres. .  Dette er antakelig den mest arbeidskrevende delen av søknaden. Sørg for at prosjektbeskrivelsen er klare før du går til selve søknaden.

Søk spesialistsertifikatet

Når du har nødvendig dokumentasjon (se veileder) og kompetansebeskrivelser er ferdige er du klar for å fylle ut søknad om spesialistsertifikatet .

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.