Vil utrede omsorg ved livets slutt

En samlet helse- og omsorgskomite ber regjeringen utrede palliasjonsfeltet.

Palliasjon må inkludere hele mennesket og må derfor omfatte mye mer enn somatikk, lyder budskapet fra komiteen. Den har nå bedt regjeringen nedsette en bredt sammensatt faggruppe for å se nærmere på hvordan omsorgen for alvorlig syke og døende kan organiseres. Komiteen understreker at utredningen også må gjelde omsorgen for alvorlig syke og døende barn.

Gå til Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om retten til livshjelp ved livets slutt.

Norsk psykologforening viste i  den åpne høringen på Stortinget 12. mai  til undersøkelser i familier med alvorlig sykt barn. I undersøkelsene påvises høyere forekomst av posttraumatisk stress hos foreldre og søsken enn hos det syke barnet.

Komiteen gjentar dette poenget i sin innstilling og mener derfor det er viktig med gode tilbud til hele familien, ikke minst søsken.

Komiteen viser til at palliasjon er et sentralt område som inkluderer den fysiske, psykososiale og åndelige behandlingen og omsorgen for pasienter i livets sluttfase. Diagnostikk og behandling av smerte og belastende symptomer, er sentrale tiltak. For alvorlig syke og døende mennesker vil smerten ikke ikke utelukkende omfatte kroppslige plager, også psykiske, sosiale og eksistensielle sider ved livet.

Hjelpetilbudet må inneholde bidrag fra ulike profesjoner. Det kan være behov for psykolog, prest og andre yrkesgrupper, heter det i innstillingen fra komiteen.

Psykologforeningens visepresident Birgit Aanderaa er glad for at komiteen anerkjenner bredden av menneskelige omsorgsbehov ved livets slutt, ikke minst hos barn og barnefamilier.

- Desto viktigere er det at tilbudet rigges med et mangfold av kompetanse i tråd med behovene både til den enkelte pasient og nære pårørende, sier hun

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.