Hedersgjest

Vil øke hverdagsgleden for videregående elever

Hanne H. Brroson

Psykolog Hanne H. Brorson har muligens funnet en snarvei for å få psykisk helse inn i skolen.

Med pengestøtte fra Extrastiftelsen og Rådet for psykisk helse i ryggen er stipendiaten ved Psykologisk institutt i Oslo i gang med folkeopplysningsprosjektet Tankevirus for videregående skole (VGS).

Temaet er normalpsykologi. Det skal handle om hvordan de fleste av oss tenker, føler og handler. Kjernen i prosjektet er en populærvitenskapelig programserie basert på Brorsons egen bok Tankevirus. I boka beskriver hun 13 ulike tankevirus som hver på sin måte sniker seg inn i systemet og gjør mandagen gråere, morgenen tyngre, og bekymringene hyppige. Ikke nødvendigvis på en slik måte at vi blir alvorlig syke av det, men nok til at det kan spenne bein på hverdagsgleden. Brorson bruker virusanalogien for å beskrive de psykologiske mekanismene som får oss til å tenke uproduktivt og som etterhvert kan begynne å gnage på vår mentale helse.

Gå til Åtte raske om Hanne.

Nå tas prosjektet videre og skal gjøres tilgjengelig for elever i videregående

Bakgrunnen for prosjektet er den høye andelen unge som rapporterer om søvnproblemer, bekymring og dårlig selvfølelse. For selv om de færreste av disse har en psykisk lidelse, så viser undersøkelser at mange unge hverdagsliv kan forbedres. Hovedmålet med prosjektet er derfor å øke hverdagsgleden for videregående elever.

Gå til andre hedersgjester.

Sprø tanker

Etter å ha sett programserien skal elevene sitte igjen med kunnskap om normalfungering og hvor vanlig det er å ha sprø tanker.

– De vil også vite at tanker i seg selv er harmløse. Det er hvordan vi reagerer på tankene som potensielt kan ta fra oss glede i hverdagen, og i verste fall gjøre oss syke, forteller Brorson.

Elevene vil dessuten få kunnskap om ulike psykologiske teknikker, kalt «psykologiske vitaminer», for å håndtere slitsomme tanker, påpeker hun. 

Kunnskap skal gi elevene et mer fleksibelt forhold til tankene sine, større selvaksept for å ha rare tanker, mindre grubling og bekymring, og mer oppmerksomhet på fine ting i hverdagen, opplyser Brorson.

Tankevirus for videregående skole er under produksjon og utprøves ved seks videregående skoler i 2016. Tiltaket er gratis for videregående skoler og lanseres nasjonalt i 2017 på tankevirus.no.

Psykisk helse i skolen

Psykologforeningen har sammen med flere andre samfunnsorganisasjoner tatt til orde for psykologi i skolen (lenke), dvs som læringsmål integrert i læreplanene. Brorson mener at det finnes flere veier inn i skolen for psykisk helse. En vei går via politisk ledelse og endring av læreplanene.

– Dette er en prosess som på sikt vil sikre alle elever kunnskap om psykisk helse. Her er Psykologforeningen en viktig pådriver, sier hun.

Tankevirus VGS følger en annen vei inn i skolen basert på henvendelser fra lærere som har ønsket seg et opplegg basert på Tankevirus-boka og der bruken av undervisningsopplegget  er opp til den enkelte lærer. Dette har lagt viktige føringer for utformingen av Tankevirus VGS.

– Vi har for eksempel valgt programserieformatet slik at den travle læreren slipper å sette seg inn i et tema som ligger utenfor læreplanen. Formatet gjør det også mulig å gi store mengder informasjon raskt og underholdende.

Gå til Hanne H. Brorsons video og artikkel om «avhengighet»

En del av allmennkunnskapen

– Noen vil jo hevde at for mye oppmerksomhet om tanker, følelser etc kan bidra til økt sykeliggjøring, hva er din kommentar til det?

Skepsis er vanlig når det innføres nye emner i skolen. Sånn var det også den gang skolen innførte undervisning i hygiene for å forebygge smitte, kostholdsråd for å forebygge feilernæring, og seksualundervisning for å forebygge uønskete graviditeter og seksuelt overførbare sykdommer. Nå er tiden inne for at psykisk helse blir en del av allmennkunnskapen. Det interessante spørsmålet er således ikke om psykisk helse bør inn på timeplanen, men heller om hvordan undervisningen bør legges opp og hvordan vi skal evaluere nytteverdien.

Åtte raske

God til: Lukeparkering

Dårlig til: Skjære brød

Redd for: Legemiddelindustrien

Opptatt av på fritiden: Kjøpe, lage og drikke kaffe

Hvis ikke psykolog: Arkeolog

Ser på: Mythbusters, Arrested development, Masterchef Australia

Favorittbok: Ut å stjæle hester av Per Petterson

Favoritt nettsted: twitter-kontoen @jorgenflor

Emneord: barn , og , unge

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.