- Vil bidra til en god og åpen utvalgsprosess

Fagsjef i Norsk psykologforening, Kim Karlsen. Foto: Psykologforeningen

Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg som skal utrede en sterkere tematisk organisering av psykisk helsevern. Fagsjef, Kim Edgar Karlsen, i Norsk psykologforening deltar i utvalgsarbeidet.

- Det kan være sunt for ethvert fagfelt å bli utfordret på hvordan vi gjør og tenker om ting. Samtidig må vi være veldig ydmyke overfor tilbudene og kompetansen som allerede finnes i tjenestene, og kompleksiteten i spørsmålene vi skal diskutere, sier fagsjef Kim Edgar Karlsen.

Starter neste uke

Allerede neste uke møtes regjeringens nye ekspertutvalg, hvor Norsk psykologforenings fagsjef, Kim Edgar Karlsen, er én av elleve medlemmer. De skal undersøke hvordan norsk psykisk helsevern organiseres, og hva som kan endres for å sikre god kvalitet hos pasienter og pårørende.

Siden Hurdalsplattformen har regjeringen varslet at de ønsker å se nærmere på en sterkere tematisk organisering av psykisk helsevern. Den endelige rapporten leverer de 1. juni neste år, i tillegg til at utvalget skal komme med innspill til regjeringens opptrappingsplan innen psykisk helse gjennom våren.

Utvalgets oppdrag:

 • Hvilke pasientgrupper/tilstander kan nyttiggjøre seg mer spesialisert organisering?
 • Hvordan legge til rette for at kunnskap og forskning ligger til grunn for behandlingen?
 • Hvordan organisere dette slik at tjenestene blir koordinerte, helhetlige og av god kvalitet for pasienter og pårørende?
 • Hvordan organisere dette slik at tjenestene blir best mulig i stand til å samarbeide med kriminalomsorgen og andre tjenester med ansvar for grupper hvor psykiske lidelser er utbredt og slik at innsatsen overfor disse gruppene blir styrket?

Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet

- Inviterer til bred diskusjon

- Hva er du opptatt av å finne ut av?

- Det er mye vi er nysgjerrige på vei inn i dette arbeidet. Vi må blant annet undersøke hvor store endringer fra dagens organisering en tenker seg, og hvilken forståelse av god kvalitet som skal ligge til grunn for arbeidet.  

 

Karlsen legger til at det er viktig å være klar over kompleksiteten i problemstillingene ekspertutvalget skal undersøke.

- Her er det ingen enkle løsninger. Heldigvis inviterer mandatet til brede diskusjoner om fordeler og ulemper med ulike organiseringer, og vi skal også sikre helhetlige og sammenhengende tjenester tilpasset pasientenes behov.

Psykologifaget tungt representert

Av elleve utvalgsmedlemmer er hele fem psykologer utnevnt. Ester Marie Stornes Espeset er psykologspesialist/PhD ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) ved Helse Fonna i Kopervik og Jon Tomas Finnsson jobber som avdelingsdirektør i helsefagavdelingen i Helse Nord i Bodø. Bjarne Kristian Aaslie Hansen er professor ved senter for krisepsykologi på Universitetet i Bergen og Elin Ulleberg jobber ved St. Olavs hospital i Trondheim hvor hun er klinikksjef for psykisk helsevern, allmenn rehabilitering og sikkerhet.

 

Utvalgets medlemmer:

 1. Benedicte Thorsen-Dahl (leder), divisjonsdirektør psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet, Gjøvik
 2. Ester Marie Stornes Espeset, psykologspesialist/PhD ved BUP Helse Fonna, Kopervik
 3. Jon Tomas Finnsson, avdelingsdirektør i helsefagavdelingen i Helse Nord, Bodø
 4. Ane Bekkestad Fjose, enhetsleder ved BUP Gjøvik, Gjøvik
 5. Bjarne Kristian Aaslie Hansen, professor ved senter for krisepsykologi ved Universitetet i Bergen, Bergen
 6. Kim Edgar Karlsen, fagsjef i Norsk psykologforening, Oslo
 7. Lars Lien, leder i Norsk psykiatrisk forening, Hamar
 8. Anne Kristine Nitter, kommuneoverlege i Fredrikstad kommune, Moss
 9. Espen Gade Rolland, leder av faggruppe innen psykisk helse og rus i Norsk sykepleierforbund, Drammen
 10. Karl Olaf Sundfør, brukerrepresentant, sentralstyremedlem Mental Helse, Sauda
 11. Elin Ulleberg, klinikksjef psykisk helsevern, allmenn rehabilitering og sikkerhet ved St. Olavs hospital, Trondheim

Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet

Karlsen gleder seg til å samarbeide med hele utvalget, og er selv opptatt av bidra til at oppdaterte erfaringer fra brukere og fagfolk i tjenesten blir godt belyst. 

- Vi har god kontakt med medlemmer og tillitsvalgte over hele landet, og har mange beskrivelser av hvor skoen trykker. Vi ser også at tjenestene allerede har spesialisert seg på ulike måter..

- Vi vil bidra til at problemstillingene i mandatet utredes godt og skikkelig med utgangspunkt i psykologforeningens politikk.

 

Åpenhet og deltakelse

- Hva er viktig for deg i denne prosessen?

- Vi vil jobbe for å sikre at denne prosessen blir så åpen og oversiktlig som mulig, slik at det blir mulig for folk i tjenesten å følge med og diskutere problemstillingene underveis.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.