Politikk

Vil at psykologer skal følge opp dem som tar overdose

Foto: Shutterstock

Psykologer kan avdekke behov for behandling etter en rusmiddeloverdose, mener Psykologforeningen i en høring om rusbehandling.

Helsedirektoratet har sendt ut forslag til et nytt kapittel i Pakkeforløp rusbehandling (TSB) .

Det handler om oppfølging etter rusmiddeloverdose.

Psykologforeningen synes det er veldig positivt at det kommer et nytt kapittel som konkretiserer flyten fra den akuttmedisinske kjeden til det øvrige behandlingsapparatet for mennesker med rusmiddelavhengighet ved overdose.

Dette er viktig fordi det understreker at rusbehandling i stor grad skjer i akutte situasjoner.

Foreningen mener psykologer også kan og bør ha en rolle i de nye prosedyrene.

Trenger ikke være lege

Ifølge høringsforslaget skal en med vaktansvar i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) vurdere behandlingsbehovet til den som har tatt overdose. Dette støtter foreningen.

«Vi mener likevel at dette ikke nødvendigvis trenger å være vaktlege. Psykologspesialist med rusfaglig kompetanse, eller andre, vil kunne være like aktuelle for en slik vurdering. De rent medisinfaglige aspektene i forbindelse med overdosen er formodentlig ivaretatt av den akuttmedisinske kjeden», skriver Psykologforeningen i høringssvaret.

Selv om pakkeforløpet særlig gjelder spesialisthelsetjenesten, bør likevel kommunen få melding når noen tar en overdose og bli tydelig inkludert som bindeledd mellom den akuttmedisinske kjeden og TSB, mener foreningen.

Her kan kommunepsykologer ha en viktig funksjon. De kan avdekke ønske om og behov for videre behandling.

Les hele høringssvaret fra Psykologforeningen .

Nytt kapittel i 2021

Høringsfristen gikk ut 1. november. Helsedirektoratet melder at det har kommet inn 39 høringsinnspill fra ulike høringsinstanser som kommuner, helseforetak, bruker- og pårørendeorganisasjoner og rusmiddelpolitiske organisasjoner.

 Arbeidet med å vurdere innspillene er i gang, og direktoratet forventer at endelig utkast vil bli publisert i starten av 2021.

Se flere høringssvar fra Psykologforeningen .

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.