Statsbudsjettet 2020

Vi er ikke i mål

Fagsjef Åste Herheim

Fagsjef Åste Herheim på høring i helse- og omsorgskomiteen. Foto: Stortinget.no

Nesten halvparten av oss vil i løpet av livet få en psykisk lidelse. Det har dere hørt mange ganger før. Samtidig er det som om vi snakker om den andre halvparten, at ikke statistikken handler om oss. Men den gjør det.

Alle kommer til å berøres av psykiske lidelser eller rusproblemer, enten fordi vi selv sliter i perioder eller fordi noen nær oss får det vanskelig. Det er rett og slett vanlig.

Mange steder får folk god hjelp. Men bildet er mer sammensatt enn vi liker å tro. I mai gjennomførte Psykologforeningen en kartlegging der nesten to og et halvt tusen psykologer som jobber i psykisk helsevern svarte. Resultatene viser at:

-        hver fjerde pasient ikke får timer ofte nok til at behandlingen virker

-        hver femte pasient blir avsluttet før de er ferdigbehandlet

Dette skjer blant annet fordi nye pasienter må tas inn før andre er ferdige fordi ventetiden skal ned og færre skal få avslag.

Den gylne regel videreføres i neste budsjettperiode. Men regelen virker ikke, for kostnadsveksten i somatikken er 5 ganger høyere enn i psykisk helsevern. Det hjelper ikke at situasjonen hadde vært verre uten den gylne regel. Hvis det var somatikken vi snakket om, ville vi slått oss til ro med at 1 av 5 blir skrevet ut før behandlingen er ferdig fordi ressursene ikke strekker til?

Vi vet at psykisk helsevern og rus er mer utsatt for kutt enn somatikken når helseforetakene må spare. Nå roper helsepersonell varsko. Flere tviler på om behandlingen som gis er faglig forsvarlig. Det er en sterk beskjed fra de som hver eneste dag møter mennesker som virkelig trenger helsehjelp.

Det er bra at Regjeringen har satset på psykisk helsehjelp i kommunen. Men tilskuddsordningen som har bidratt til at mange kommuner har fått psykolog avvikles nå. Det er for tidlig! Mange kommuner mangler fortsatt psykolog og andre vil slite med å opprettholde stillinger når tilskuddet forsvinner. 

Vi har per i dag ikke tilstrekkelige psykiske helsetjenester, verken i kommunene eller i spesialisthelsetjenesten. Vi er fortsatt ikke i mål. Og budsjettet tar ikke situasjonen på alvor.

Denne kommentaren er en gjengivelse av Psykologforeningens innspill på muntlig høring i helse- og omsorgskomiteen 15. oktober 2019.

Les Psykologforeningens skriftlige innspill til Helse- og omsorgskomiteen

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.