Vedtok henvisningsrett

Pasienters mulighet for å bli henvist av psykolog til psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er vedtatt av Stortinget. 

Lovendringen trer i kraft allerede fra 1. juli i år. 26. mai var lovforslaget til behandling i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget der det fikk unison, tverrpolitisk støtte.

Lovendringen innebærer at psykologer generelt skal ha anledning til å skrive henvisninger som utløser refusjon fra folketrygden. Pasienter skal kunne henvises til psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Pasientvennlig helsevesen

Da lovforslaget ble lagt fram 13. februar i år, uttalte Psykologforeningens president Tor Levin Hofgaard, at reformen først og fremst er et framskritt for pasientene:

«Henvisningsadgang for psykologer innebærer en forenkling og avbyråkratisering av helsetjenestene og er et framskritt for pasientene. Pasienter som trenger det, vil oppleve mindre ventetid og kortere vei til spesialisthelsetjenesten. Dermed får vi et mer pasientvennlig helsevesen», sa han.

Utvidet tillit

Psykologforeningen har gjennom en årrekke arbeidet for en lovendring som gjør veien kortere inn til spesialisthelsetjenesten for pasienter med psykiske lidelser. Hofgaard presiserte at psykologer har spesifikk kompetanse innen psykisk helse og et lovfestet helhetlig selvstendig behandlingsansvar etter lov om helsepersonell. 
–  Det er på dette grunnlaget myndighetene nå gir oss utvidet tillit, uttalte han.

Les mer om henvisningsrett for psykologer

Gå til Prop. 59 L (2014-2015) Endringer i folketrygdloven (henvisning fra psykolog).

Emneord: henvisning

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.