Psykologikongressen

Vant pris for forskning om behandling av torturofre

Joar Øveraas Halvorsen. Foto: Arne Olav Hageberg

Joar Øveraas Halvorsen. Foto: Arne Olav Hageberg

Tortur har alvorlige psykiske helsekonsekvenser, men det er forsket lite på behandlingseffekter. 1. september ble Joar Ø. Halvorsen premiert for sitt bidrag til feltet.

Under #Psykologikongressen 2016 fikk han overrakt prisen Årets doktorgrad for arbeidet Predictors and treatment outcome of psychological sequelae of torture.

Prisvinneren håper å kunne bidra til mer effektiv behandling for en gruppe med stor symptombelastning.

– Vi har anslagsvis minst 10 000 torturoverlevere i Norge. Mange har til dels komplekse og sammensatt helseplager, særlig i form av posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Men vi har rigget oss veldig dårlig for å ivareta behovene til disse sårbare menneskene, sier han.

Spesialisert tilbud

Øveraas Halvorsen etterlyser et spesialisert behandlingstilbud:
– Dette er en pasientgruppe som trenger tverrfaglig bistand og et bredt spekter av hjelpetiltak; blant annet hjelp til å takle psykososiale utfordringer. Et slikt tilbud har vi ikke i dag. I Danmark har de kommet lengre enn oss, sier han.

 

"

...negativ sosial støtte slo negativt ut på den psykiske helsetilstanden

"

Selv har han blant annet studert følgetilstander av tortur og umenneskelig behandling blant politiske fanger fra Sør-Afrika. Hovedfunnet var at utvalget hadde betydelige psykiske helseplager og at antall fengslinger av politiske årsaker og negativ sosial støtte slo negativt ut på den psykiske helsetilstanden.

En annen problemstilling var knyttet til effekter av såkalt narrativ eksponeringsterapi (NET) blant et lite utvalg torturoverlevere med PTSD. Øveraas Halvorsen viser at over 60 prosent av overleverne oppnådde (klinisk signifikant) symptomreduksjon etter endt behandling

Han fant også, i motstrid til utbredte teoretiske antakelser, at dissosiative symptomer ikke påvirket behandlingen. Dissosiasjon (splittelse) er en måte å beskytte seg på mot vonde opplevelser. Fordi vi ikke klarer å håndtere det vonde i sin fulle bredde, forholder vi oss til det vonde bare bitvis. Går oppsplittingen for langt, kan det få alvorlige psykiske konsekvenser.

Vesentlig bidrag

Øveraas Halvorsen mener det oppløftende hvis også torturoverlevere med dissosiative symptomer kan få hjelp av behandlingsmetoder som narrativ eksponeringsterapi.

I følger nominasjonen fra NTNU representerer Årets doktorgrad et vesentlig bidrag til den internasjonale litteraturen og kunnskapsbasen på området. «Så vidt oss bekjent er avhandlingen en av få, om ikke den eneste, norske doktorgradsavhandlingen som retter seg mot behandling og rehabilitering av torturoverlevere spesifikt», heter det.

Kandidatene til Årets doktorgrad nomineres av universitetene som tilbyr profesjonsutdanning i psykologi. Psykologforeningens forskningspolitiske utvalg plukker ut vinneren.

Årets prisvinner er kliniker og forsker knyttet til traumepoliklinikken ved Nidaros DPS som postdoktor.

Les også:

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.