– Uriktige påstander fra Psykologiforbundet

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Psykologforeningens visepresident Rune Frøyland sier det er feil at han ber norske profesjonsstudenter kjempe mot ELTE-kandidatene.

I et brev til Universitetet i Bergen, datert 15. februar 2019, uttrykker Psykologiforbundet sin bekymring for innholdet i en forelesning gitt av Psykologforeningens visepresident, Rune Frøyland. Det hevdes i brevet at Frøyland ber norske profesjonsstudenter kjempe mot ELTE-kandidatene.

Hyggelig og lærerikt

Frøyland sier at innholdet i brevet er feil, og at Psykologiforbundet heller ikke har henvendt seg til ham for å sjekke hans synspunkter. Frøyland sier han hadde funnet dette naturlig, og at Psykologiforbundet da kunne ha unngått å feilinformere. 

– Jeg har rutinemessig undervisning ved Universitet i Bergen for å snakke om rolle og profesjon. Det har jeg gjort i mange år. Det er hyggelig og lærerikt begge veier å ha kontakt med studentene.

"

Psykologforeningen ønsker ELTE-kandidatene velkommen som likeverdige kolleger fra første dag som autoriserte psykologer

"

Fremmede påstander

– Påstandene i brevet knyttet til undervisningen er fremmede for meg. Jeg kjenner meg ikke igjen i beskrivelsene. Jeg har absolutt ikke oppfordret til kamp mot ELTE-kandidatene.

– De ca 200 ELTE-kandidatene som nå gjennomfører, eller skal gjennomføre kompletterende program, kan få en fortrinnsrett til stillinger når de er ferdige. Dette fordi de i sin utdanning har fått ansettelse og lønnet praksis. Jeg formidlet at et fortrinn til stillinger vil kunne være et urimelig konkurransefortrinn overfor norskutdannede psykologer, og at jeg mener det bør være like konkurransevilkår til stillinger for nyautoriserte psykologer, sier Frøyland.

Likeverdige kolleger

Han understreker at Psykologforeningen ønsker ELTE-kandidatene velkommen som likeverdige kolleger fra første dag som autoriserte psykologer.

– Også derfor ønsker vi at de, og nyutdannede fra profesjonsstudiet, stiller likt på arbeidsmarkedet for psykologer, sier han.

Frøyland viser for øvrig til  Norsk psykologforenings politikk for utenlandsstudenter 

Emneord: ELTE

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.