Budsjettkommentar

Tydelig grep for psykisk helse og rus

Løve foran Stortinget

Statsbudsjettet innfrir, bl. a. med forslaget om å øke tilskuddet til rekruttering av psykologer i kommunen med 45 millioner kroner.

Det vil bety 150 nye årsverk. Tilskuddsordningen foreslås lagt om til et flatt årlig tilskudd på 300 000 kroner per psykologårsverk som rekrutteres fra 2016, inntil lovkravet om psykologkompetanse i kommunene trer i kraft i 2020.

Bent Høie

Bent Høie

Statsbudsjettet signaliserer også styrket innsats på rusfeltet, og får tommelen opp av Psykologforeningens president Tor Levin Hofgaard. Han mener helsebudsjettet innfrir forventningene om en nødvendig opptrapping av de kommunale tjenestene.

Han er enig med helseminister Bent Høie som sier budsjettet vil gi kommunene en unik mulighet til å løfte det helsefremmende og forebyggende arbeidet blant barn og unge.

Knyttes til lovkrav om psykologer

Hofgaard mener regjeringen med dette budsjettet signaliserer tydelig politisk vilje til å satse på psykisk helse i kommunal sektor.

– At budsjettet så entydig knytter tilskuddsordningen til lovkravet er vi glade for, sier han og legger til at 150 nye årsverk fremstår som et rimelig ambisjonsnivå, sier han.

– Det som nå gjenstår er diskusjonen om en varig finansieringsordning for kommunenes psykologer. Vi ser fram til å delta i arbeidet med å utforme en slik ordning.

Vi forventer jo at det må bli et spleiselag mellom stat og kommune på samme måte som staten medfinansierer leger og fysioterapeuter.

Gå til helse- og omsorgsbudsjettet.

Styrker rusfeltet

Tor Levin Hofgaard

Tor Levin Hofgaard

Statsbudsjettet signaliserer også styrket innsats på rusfeltet. Det blir foreslått en ny opptrappingsplan, med en ramme på 2,4 milliarder kroner fram til 2020. I tillegg blir det understreket at tverrfaglig spesialisert rusbehandling, TSB, skal ha høyere prioritet enn somatikk, beregnet til 185 mill. kroner, inkludert midlene til ordningen om fritt behandlingsvalg.

Ordningen med Rask psykisk helsehjelp videreføres med 17 mill. kroner til utprøving og evaluering. 

Dobbeltkompetanseprosjektet videreføres med 5,4 mill. kroner til samtidige stipendiater og spesialistkandidater.

– Regjeringen anser det som uheldig at det er diagnose, ikke hjelpebehov, som avgjør hvilken hjelp du får. Derfor innføres virkemidlene i samhandlingsreformen også for psykisk helse og rus, heter det. 

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.