Tvangsbegrensningsloven

Forsiden på NOU Tvangsbegrensningsloven

Psykologforeningen er positive til det nye lovutkastet, men mener det vil kreve store endringer i helsetjenesten.

Psykologforeningen har i dag sendt inn høringssvar til Tvangsbegrensningsloven NOU 2019:14.

- Dette innspillet er resultatet av en bred prosess med gode bidrag fra høringsmøter med både medlemmer og foreningens utvalg, sier president i Psykologforeningen Håkon Kongsrud Skard.

- I tillegg til fagutvalgenes innspill har vi drøftet lovutkastet med våre tillitsvalgte i både sykehus og kommunen. Vi har også hatt dialog med bruker- og pårørendeorganisasjoner underveis.

- Resultatet er et innspill som ivaretar dilemmaene i dette komplekse og viktige saksfeltet. Samtidig er vi generelt positive til den nye retningen i lovforslaget og mener at psykologer kan bidra til både redusert og mer riktig bruk av tvang.

Selv om Psykologforening støtter retningen i utredningen og lovutkastet, understrekes det i innspillet at forslaget vil kreve en betydelig omlegging av måten helsepersonell jobber på. I tillegg vil ledelse og organisering av tilbudene ha betydning for bruk av tvang.

- Det er nødvendig at både de faglige og materielle vilkårene muliggjør en slik omlegging, sier Skard.

Hovedpunkter fra Psykologforeningens høringssvar

  • Psykologforeningen støtter fokuset på individets autonomi som lovutkastet legger opp til.
  • All behandling må være basert på et oppdatert og bredt kunnskapsgrunnlag. Dette må gjelde enten behandlingen skjer frivillig eller ved tvang.
  • Psykologforeningen støtter i sin helhet lovutkastets kapittel om «Plikt til forebygging og rett til et tilrettelagt tjenestetilbud uten bruk av tvang m.m.»

Psykologforeningen støtter Østenstadutvalgets forslag om:

  • De diagnosenøytrale vilkårene «sterkt behov for behandling» og «fravær av beslutningskompetanse». Når det gjelder kritikken vedrørende Norges etterlevelse av FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), mener vi at felles diagnosenøytral lov og utredningens gjennomgående økte fokus på forebygging og alternativer til tvang imøtekommer mye av kritikken.   
  • Rett til å reservere seg mot behandling av psykiske lidelser med antipsykotika
  • Regulering av tvang overfor barn.

Les hele høringssvaret her.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.