Trekker tilbake høringssvar om tredelt foreldrepengeperiode

Sentralstyret har konkludert med at det faglige grunnlaget for å støtte foreldrepengeperiode i tre like deler ikke er godt nok. Det betyr ikke at barn ikke har godt av være sammen med begge foreldre første leveår.

I 2018 svarte Psykologforeningen på en høring om deling av foreldrepengeperioden i tre like deler ved 80 prosent. Vi støttet forslaget, som også betyr at vi støttet lovproposisjonen om tredeling ved 100 prosent uttak.

I ettertid har Psykologforeningen mottatt klager på høringssvaret fra engasjerte medlemmer. Det har ført til at foreningen iverksatte en ny gjennomgang av det faglige grunnlaget for å støtte foreldrepengepermisjon i tre like deler. Gjennomgangen viser at det faglige grunnlaget ikke er godt nok, og arbeidsutvalget anbefalte dermed sentralstyret å trekke høringssvaret tilbake. Anbefalingen ble tatt til følge i sentralstyrets februarmøte 2022.

Psykologforeningens president, Håkon Skard, er fornøyd med vedtaket:

- Det er en styrke for Psykologforeningen å ha medlemmer som involverer seg. Vi har lyttet til innspill, og etter en ny gjennomgang av det faglige grunnlaget, ser vi at vi ikke lenger har dekning til å støtte innretningen i forslaget. Derfor trekker vi det tilbake, sier Skard

Psykologforeningen mener fortsatt at begge foreldres deltakelse i barns første leveår har betydning for at barn skal utvikle seg best mulig, og bidrar til å fremme barn og unges psykiske helse.

- Men fordeling og mengde tid hver enkelt familie skal være hjemme med barna sine har vi ikke faglig grunnlag til å mene noe om, forklarer Skard

Emneord: høringer

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.