Takstoppgjøret er utsatt, men økte egenandeler fra 1. juli

Fire personer som sitter og diskuterer

Foto: Shutterstock

Takstoppgjøret for psykologer med driftsavtale er utsatt og gjeldende takster forlenges til høsten.

På grunna av korona-krisen er årets lønnsforhandlinger utsatt til etter ferien, for alle sektorer. Det er den konkurranseutsatte næringen, de såkalte frontfagene, som alltid forhandler først. Resultatet for frontfagene legger føringer for de andre sektorene når de skal forhandle. Dette gjelder også takstoppgjørene for psykologer med driftsavtale og/eller refusjonsrett.

Etter avtale med Helse- og omsorgsdepartementet er takstforskriften og gjeldende takster derfor forlenget til høsten. Datoer for årets takstforhandlinger er enda ikke satt. Vi antar at forhandlingsutvalget for privatpraktiserende vil starte opp forhandlingene med HOD og RHFene i slutten av september og at ny takstforskrift vil være på plass med virkning fra 1. november 2020. Driftstilskudd blir også uendret frem til dette.

Økte egenandeler fra 1. juli
Stortinget har vedtatt at pasientenes egenandeler skal øke fra 1. juli 2020 . Økningen i egenandelene innebærer at refusjonsdelen av takstene for perioden frem til etter takstoppgjøret vil bli redusert tilsvarende økningen i egenandelene. For gruppetakster vil reduksjonen beregnes ut fra et gjennomsnittlig antall deltakere i gruppe.

Andre satser og takster
Honorartakstene for legeerklæringer for NAV (L-takster) vil først bli justert i legenes takstoppgjør til høsten.

Satser for godtgjøring av arbeid for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker er justert fra 1. januar 2020. De nye satsene for godtgjøring finner du her.

Salærsatsen for oppdrag for retten er fra 1. januar 2020 på kr 1060 pr time. Satsen skal benyttes for oppdrag hvor retten er oppdragsgiver. Satsen kan også benyttes for oppdrag for barnevernet dersom ikke annen pris er avtalt. Pris for andre sakkyndigoppdrag må alltid avtales direkte med oppdragsgiver før psykologen påtar seg oppdraget.

Årets takstrundskriv
Årets takstrundskriv vil bli sendt ut så snart høstens takstoppgjør er i havn.  

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.