Sykehustalen 2020

Mann står på talerstol

Foto: Karsten Brekne Karsløen

Flere nye sykehusbygg og bedre tid i arbeidshverdagen var sentrale budskap da Helseminister Bent Høie i dag holdt den årlige sykehustalen.

I årets tale  fokuserte Høie på hva medarbeidere i helsetjenesten kan forvente av ham, istedenfor hvilke krav han stiller til sykehusene. Sentralt sto medarbeiderundersøkelsen ForBedring, som viser at ansatte er misfornøyd med gamle bygg og har det for travelt i arbeidshverdagen.  

Høie gjorde et poeng ut av at det har blitt mer å gjøre selv om budsjettene har økt, slik at løsningene ikke bare ligger i mer ressurser. Statsråden oppfordret til å lære av andre som har lykkes og implementere og tilpasse til egen virksomhet.  

Utvikling og utnyttelse av teknologi var også sentralt i talen. Pasienter som kan få hjelp ved bruk av digitale løsninger bør få dette fremfor lange og krevende reiseveier.  

Statsråden var tydelig på at han vil: 

  • Iverksette flere tiltak for at de ansatte får utviklet kompetansen og at sykehusene har en plan for faglige utviklingsmuligheter og tilbyr 100 %-stillinger. 
  • Ta flere grep for å tydeliggjøre den nasjonale styringen og koordinere IKT-utviklingen enda bedre. 
  • Bedre samhandlingen mellom sykehus og kommuner gjennom  opprettelsen av 19 helsefellesskap .  

Positivt med økt satsing på teknologi i tjenestene

Psykologforeningens president, Håkon Skard, var tilstede på sykehustalen. Det var særlig to momenter han merket seg. 

- Det er bra at statsråden ønsker å satse på teknologi i tjenestene, det skal vi bidra til. For oss blir det viktig å ivareta hensyn til sikkerhet og faglighet i tett samarbeid med det offentlige. Digitale løsninger skal ha en naturlig plass i fremtidens helsetjeneste, som ett av flere tilbud til våre pasienter. 

- Det legges opp til både å satse tungt på nye sykehusbygg og gjøre noe med undersøkelsen som viser at mange ansatte har det for travelt. Det er positivt at Høie løfter frem denne problematikken. Selvfølgelig kan systemene bli bedre og vi kan jobbe annerledes, men noe av utfordringen er jo at økningen i sykehusbudsjettene nettopp ikke har kommet psykisk helsevern til gode, noe som også er i strid med styringssignalene, poengterer Skard.  

Helseministeren avsluttet talen med hovedoppdragene til sykehusene for året som kommer. Det er de samme målene som før, og like viktige som før: 

  • Redusere unødvendig venting og variasjon 
  • Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
  • Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

Les hele sykehustalen til helseministeren her  

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.