Sykehusstreiken i Arbeidsretten

Leder for Akademikerne Helse, Rune Frøyland, i Arbeidsretten.

Leder for Akademikerne Helse, Rune Frøyland, i Arbeidsretten.

Skal prinsippet om kollektiv regulering av arbeidstiden fortsatt gjelde ved sykehusene? Eller skal helsepersonell kunne tvinges til å jobbe med vide unntak fra arbeidsmiljølovens bestemmelser?

2.-5. oktober møter Akademikerne Helse motparten Spekter i Arbeidsretten som skal avgjøre spørsmålet. 

Høsten 2016 var Akademikerne Helse, og dermed Psykologforeningen,  i streik i sykehusene. Streiken ble avsluttet ved tvungen lønnsnemnd i oktober samme år. Konflikten dreide seg om kampen for fortsatt kollektiv regulering av arbeidstidsordninger i sykehusene.   

Leder for Akademikerne Helse, Rune Frøyland sier kampen mot å utvide arbeidsgivers ensidige styringsrett over arbeidstiden er viktig også for Psykologforeningens medlemmer.

 

"

Det kollektive vernet angår også psykologer

"

– Selv om sykehuskonflikten sist høst ikke dreide seg konkret om arbeidstid for psykologer, angår det kollektive vernet oss. I denne kampen, er det derfor viktig at psykologene står sammen med de andre og er en del av Akademikerne, sier Frøyland som også er visepresident i Norsk psykologforening. 

Når en streik stoppes med tvungen lønnsnemnd er det Rikslønnsnemnda som avgjør tvisten. I februar i år videreførte nemnda sykehuslegenes unntak fra arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid. Når saken denne uken behandles av Arbeidsretten, er hovedspørsmålet hvorvidt Rikslønnsnemnda kan tvinge sykehuslegene til å jobbe med svært vide unntak fra arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid, mot Legeforeningens vilje. 

Hvis Spekter og sykehusene får medhold i saken, vil det kunne få store konsekvenser for andre grupper. Grunnen er at foreninger som gjør unntak fra arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid på vegne av sine medlemmer, vil kunne få problemer med å komme ut av disse avtalene, og dermed ikke ønske å inngå slike avtaler. 

Spørsmålet har ikke vært behandlet av Arbeidsretten før, og det knyttet stor spenning til utfallet. Avgjørelsen i arbeidsretten kan ikke ankes, men saken vil kunne prøves for alminnelige domstoler og/eller internasjonale organer. 

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.