Sykehuskonflikten til Arbeidsretten

Vekt som indikerer rettferdighet

– Rikslønnsnemnda har gått lenger enn den har myndighet til etter loven. Det er det vi nå skal prøve for Arbeidsretten, sier Rune Frøyland, forhandlingsleder for Akademikerne helse.

– Rikslønnsnemndas kjennelse kan derfor ikke bli stående, sier han.

Regjeringen avsluttet i fjor historiens lengste sykehusstreik med tvungen lønnsnemnd. Rikslønnsnemndas kjennelse i februar videreførte den gamle overenskomsten mellom Spekter og Akademikerne, inkludert legenes vide unntak fra arbeidstidsbestemmelsene. Akademikerne reagerte sterkt på nemndas kjennelse og mener den vil få store konsekvenser for norsk arbeidsliv. 

 

"

Vi tar kjennelsen til Arbeidsretten for å styre kursen tilbake til et moderne, fleksibelt og velorganisert arbeidsliv basert på samarbeid og enighet i tråd med den norske modellen.

"
Rune Frøyland

Rune Frøyland

– Unntak fra loven forutsetter enighet mellom partene. Nemndas kjennelse setter i realiteten dette til side. Ingen arbeidstakerorganisasjoner vil i fremtiden avtale generelle unntak fra arbeidsmiljølovens vernebestemmelser dersom man kan bli tvunget til å videreføre unntakene, sier Frøyland som også er visepresident i Norsk psykologforening.

Rikslønnsnemndas kjennelse har gitt arbeidsgiver vide unntak fra arbeidstidsbestemmelsene, en myndighet som eksklusivt er gitt fagforeningene.

 – Dette gjelder nå også i situasjoner der vi som fagforening ikke kan stå inne for at unntakene er forsvarlige. Kjennelsen reiser i tillegg viktige prinsipielle spørsmål i lys av Norges internasjonale forpliktelser, sier Frøyland.

Arbeidstakersiden står samlet i oppfatningen om at et reelt kollektivt vern er helt avgjørende når man avtaler arbeidstidsordninger utover arbeidsmiljølovens grenser. Spekter har satt det kollektive vernet på spill. 

– Vi tar kjennelsen til Arbeidsretten for å styre kursen tilbake til et moderne, fleksibelt og velorganisert arbeidsliv basert på samarbeid og enighet i tråd med den norske modellen. Lovverket må legge til rette for gode lokale tilpasninger og løsninger, ikke det motsatte, sier Rune Frøyland.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.