Suksess med psykologer i kommunen

Suksess. Foto: YAY Micro

Kommunene har langt på vei lykkes med å rekruttere psykologer ved hjelp av rekrutteringsmidler fra helsemyndighetene. Psykologene oppfattes som lett tilgjengelige og har bidratt til å heve kvaliteten på kommunale helsetjenester.

Det fremgår av AFI-rapporten Modellutprøving av psykologer i kommunehelsetjenesten.

Psykologene bidrar til å:

  • fremme samhandlingen i det psykiske helsearbeidet
  • bedre kvaliteten på tjenestene og
  • gjøre tilgangen til psykisk helsehjelp enklere, heter det i rapporten

Bak rapporten står forskerne Ingebjørg Skarpaas og Knut Fossestøl ved Arbeidsforskningsinstituttet.

De skriver at undervisnings- og veiledningsvirksomhet står sentralt. Det gjør også klinisk virksomhet og samarbeid med andre aktører knyttet til enkeltsaker.

«Fokus på enkeltsaker behøver ikke være til hinder for mer systemrettet bistand (…….) Psykologer i ledende stillinger involveres i overordnede planprosesser og de strategiske avgjørelsene i kommunen (…..)», heter det i rapporten

Arbeidsforskningsinstituttet har i samarbeid med SINTEF gjennomført prosjektet på oppdrag fra Helsedirektoratet. AFI har gjort en caseanalyse av åtte kommuner/fire modeller, mens SINTEF har gjennomført en spørreundersøkelse blant psykologene.

Les også: Psykologer godt mottatt i kommunene .

Emneord: førstelinjen

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.