– Streiken handler om forsvarlighet

– Forsvarlig pasientbehandling er en umulighet uten de ansattes medvirkning.

Det sier Psykologforeningens president og styremedlem i Akademikerne, Tor Levin Hofgaard, om bakgrunnen for at Akademikerne nå er i streik.

Les også:

Akademikerne streiker for at ansatte i helsevesenet fortsatt skal ha beskyttelse i et kollektivt vern av arbeidsavtaler. Spekter vil ha mer styringsrett og individuelle avtaler. Det åpner ifølge Akademikerne døra for skjevfordeling av arbeidstiden. 

 

"

Vi kan ikke ha en situasjon i helsevesenet der den enkelte ansatte risikerer utvidelser av arbeidstiden uten at det er forankret i avtaler med fagforeningen

"

– Vi kan ikke ha en situasjon i helsevesenet der den enkelte ansatte risikerer utvidelser av arbeidstiden uten at det er forankret i avtaler med fagforeningen. Da faller noen viktig grensestolper, og et slikt arbeidsliv ønsker vi ikke. Dette er viktige prinsipper for flere grupper i helsevesenet, også psykologer, sier Hofgaard. 

– Faller det kollektive vernet, undergraver helsepersonells selvstendige ansvar for å sikre forsvarlig behandling, et ansvar som følger både av etikk og lovgivning, påpeker han.

Psykologspesialist Tor Gunnar Værnes, TIPS Sør-Øst, som streikevakt på OuS.

Psykologspesialist Tor Gunnar Værnes, TIPS Sør-Øst, som streikevakt på OuS.

Får Spekter det som de ønsker, mener presidenten i Psykologforeningen at det vil stride mot sentrale prinsipper i forholdet mellom arbeidstakere og arbeidsgivere. 

–  Å forvalte dette ansvaret forutsetter blant annet forutsigbare vaktordninger som ansatte i fellesskap fremforhandler med arbeidsgiver, sier han. 

– Helsepersonell er den nærmeste til å kunne forvalte forsvarlig behandling av pasienten. Dette kan kun forvaltes på en god måte hvis helsepersonellet involveres i tett dialog og samarbeid med arbeidsgiver. Det er dette gode samarbeidet som Spekter har satt i spill, sier Hofgaard

Fra fredag 16. september gikk ytterligere 185 leger og psykologer ut i streik ved 12 sykehus. Totalt har Akademikerne nå 500 medlemmer ute i konflikt.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.