Bloggtekst Håkon Skard

Spør mer og forvent svar

Foto: Verdensdagen

10. oktober er verdensdagen for psykisk helse. Årets tema i Norge er «Spør mer»- en oppfordring vi helhjertet støtter. Samtidig så er temaet som løftes av verdens Helseorganisasjon «Mer investering- bedre tilgang». Bør Norge følge resten av verden i temavalg? 

I år som i fjor har temavalget for verdensdagen for psykisk helse utløst debatt. Både  aviskommentatorer  og  fremtredende fagpersoner  har kritisert den norske markeringen for å være for tannløs og triviell. De peker på det alvorlige budskapet i den internasjonale markeringen opp mot det enklere og bredere som velges i Norge. 

 

Som også vi har påpekt er det tross alt fortsatt store mangler i tilbudet innen psykisk helse her i Norge. Vi har ingen oversikt over det reelle behovet til den norske befolkningen, psykisk helse prioriteres ikke økonomisk av sykehusene, ingen kommuner har et fullverdig psykisk helsetilbud til hele sin befolkning. Listen kunne fortsatt. Alt dette til tross for at psykiske lidelser er en ledende årsak til nedsatt helse og uførhet, særlig hos de yngre som forventes å bære samfunnet gjennom eldrebølgen. 

Samtidig er det fullt mulig å både forstå og støtte valget som Mental Helse (som arrangerer dagen i Norge) har gjort. Man ønsker å nå bredt ut og skape oppmerksomhet rundt at alle har en mental helse. Det settes søkelys på de små grepene vi kan gjøre for oss selv og andre, for å forebygge psykiske problemer og skape større forståelse for betydningen av ens psykiske helse. For dette er også viktig- å normalisere det å ha psykiske plager og bevisstgjøre hver enkelt på hva de kan gjøre for seg selv og sine medmennesker. 

Som med mange temaer, så må vi evne å ha to tanker i hodet samtidig. Vi kan ikke sette forebygging opp mot behandling og la vårt ønske om et bedre psykisk helsetilbud stå i veien for samtidig å bedrive bred forebygging og bevisstgjøring. På samme vis, så kan ikke en innsats overfor befolkningen og deres potensielle bidrag til bedre psykisk helse være med på å flytte alt ansvaret for reelle psykiske helseproblemer over til individet og deres omgivelser, et ansvar som faktisk ligger hos helsemyndighetene. Vi må jobbe både for å forhindre at psykiske problemer utvikler seg og sørge for adekvat hjelp til de som opplever det.  

Så med disse to tankene i mente, benytter jeg dagen til både å helhjertet oppfordre alle til å spørre mer og samtidig oppfordre myndighetene til å komme med bedre svar.  

God verdensdag for psykisk helse ønskes alle! 

Håkon Skard, president i Norsk psykologforening

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.