Slik kan psykologer hjelpe ansatte i egen virksomhet

Hender som skriver på pc

Foto: Shutterstock

Mange psykologer har sammen med arbeidsgiver sett på muligheten for å tilby en veiledningstjeneste til egne ansatte under koronapandemien. Her får du råd om hvordan dette kan gjennomføres.

Det er mange som har fått livet og jobben snudd på hodet. I denne situasjonen kan det være viktig å snakke med noen om de belastningene og utfordringene man møter som ansatt i kommunen, på sykehus eller innenfor andre tjenester der man kommer tett på konsekvensene av dagens situasjon.

Arbeidsgivere har et ansvar for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø. I en tid hvor de fleste ressurser rettes inn mot å planlegge for ulike scenarier, kan ivaretakelse av ansatte komme i annen rekke. Et tiltak for å kompensere dette kan være å etablere team som kan ta imot henvendelser fra ansatte som har behov for råd og veiledning i denne perioden.

Mange spør om psykologer kan bidra i en slik tjeneste uten at det er helsehjelp, og journalføringsplikten trer inn. Det mener Psykologforeningen at man kan. Rammene for dette bør være at:

  • Det skjer i arbeidsgivers regi og rettes mot ansatte i virksomheten.
  • Det gis god og tydelig informasjon om hva tilbudet går ut på og hva det ikke er.
  • Det er et råd og veiledningstilbud til ansatte
  • Det kan være råd om søvn, fysisk aktivitet, egenomsorg, om normalreaksjoner og hva man bør være litt oppmerksom på og andre aktuelle temaer.
  • Råd om hvor man kan få psykisk helsehjelp eller annen hjelp

Dere skal ikke benytte henvisningsretten i denne rollen, ved behov kan dere råde til å kontakte fastlege eller psykolog i kommunen

Vær samtalepartner, rådgiver og veileder, men hold avstand til terapi og behandling.

Det er arbeidsgiver som står ansvarlig for tilbudet og tar stilling til om og hvordan henvendelser skal loggføres eller registreres. Personvernlovgivningen må følges og det er ulike avveininger som må gjøres. Det kan være aktuelt å registrere navn og nummer med tanke på at noen henvendelser kan kreve at man må ta kontakt tilbake. Grunnen til kontakt kan være sensitive personopplysninger som krever særskilt grunnlag for å behandle og bør ikke registreres.

Det er også viktig å være oppmerksom på at taushetsplikten for helsepersonell gjelder selv om man ikke yter helsehjelp. For andre grupper i kommunene vil forvaltningslovens regler om taushetsplikt gjelde.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.