Slik får du nettverket til å overleve

Elisabeth Østrem

Elisabeth Østrem

Klarer vi å se nye sammenhenger, øker sjansen for nyskapning og nye måter å jobbe på. Og det kan gode nettverk hjelpe oss med. 

Det sa psykolog og seniorkonsulent Elisabeth Østrem i Administrativt Forskningsfond (AFF) da hun ga råd om hvordan ledere skal få nettverk til å overleve under konferansen «Psykologer i ledelse» 3. mars.

Østrem var tydelig i sine anbefalinger om at psykologer i lederroller bør inngå i nettverk med andre ledere. Gjerne både fra egen faggruppe og fra helt andre fagområder. Det handler både om bidra til nyskapning og om å bygge identitet. 

Sosial kapital

− Når vi bygger nettverk, bygger vi sosial kapital for virksomheten. Dette handler om kunnskapsdeling og ressurser vi får tilgang til gjennom relasjonene. Østrem påpekte at det er tre hovedforutsetninger for å bygge sosial kapital:

  1. Tillit, forståelse og åpenhet i relasjonene
  2. Strukturer og møteplasser for utveksling
  3. Felles tankesett som kan omfatte verdier, mål og virkelighetsforståelse

De viktigste hindrene for at nettverk overlever er at det er for liten erkjent kunnskap om hvor viktig nettverk er for de langsiktige målene.

– De kortsiktige målene får ofte forrang siden vi har en naturlig motstand mot å bruke tid på noe som ikke kan omsettes i nytteverdi straks. 

Les om Psykologforeningens prosjekt Psykologer i ledelse .

Mer opptatt av status

Østrem mener også det er en vanlig utfordring at vi blir mer opptatt av status i nettverket enn å utforske og dele usikkerhet.
− Siden vi har en tendens til å vurdere vår egen kompetanse som høyere enn andres, vurderer vi ofte om vi bidrar mer enn vi høster i nettverket

Østrem påpekte også at identiteten du har som psykolog kan påvirke hvordan du utfører lederskapet og utvikler nettverket ditt. Det er viktig å være bevisst på å bygge en ny lederidentitet gjennom nye nettverk.

Østrem fortalte at kjennetegnene for nettverk som overlever, følger forutsetningene for å bygge sosial kapital:

  1. Tillit og sterke bånd mellom deltagerne; deltagerne gir av egne erfaringer og deler både suksesser og utfordringer. Samtidig er disse sterke båndene oppstått i grupper som ofte ikke har noen naturlige bånd til hverandre. Sånn sett dekker nettverkene både behovet for nærhet og emosjonell støtte, samt bidrar til helt nye perspektiver og informasjon. 
  2. Nettverk som varer, har faste møteplasser og drives enten av konsulenter eller definerte personer i de eksisterende gruppene. Dette skaper den nødvendige energien til at nettverkene ikke forvitrer.
  3. Når det gjelder det felles tankesettet, er dette en balansegang; å lage lukkede nettverk med smale kategorier, eller åpne nettverk med forskjellige faggrupper. Dersom nettverket er smalt, vil relevansen i utgangspunktet virke større. Faren vil være at de nye tankene ikke slipper til og at statusforskjeller blir mer synlig. De ulike deltagerne vurderer verdien etter hvilke andre som er med, og hvilke selskaper de representerer.

Nysgjerrighet og respekt

− Dersom nettverket er bredt sammensatt, vil relevansen oppleves mindre i starten, og det må skapes en tydelig forståelse av målet med mangfoldet. Dersom dette oppnås, vil effekten kunne være at man trener på å utforske nye perspektiver og utvikle sin egen lederrolle. Det blir større fokus på det som er universelt menneskelig, og etter hvert oppøver man både nysgjerrighet og respekt, sa Østrem.

Emneord: ledelse

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.