Psykologikongressen:

Selvskadere har dårligere følelseskontroll

Linn Toril Fikke

Linn Toril Fikke

Ungdom som skader seg selv, har dårligere indre kontrollfunksjoner enn annen ungdom. Blant annet er de dårligere til å kontrollere egne følelser. Det avdekker forskningen til Linn Toril Fikke som ble tildelt prisen for ”Årets doktorgrad” under Den 9. norske psykologikongressen 30. august.

Ikke-suicidal selvskading blant unge er temaet for Fikkes doktorgrad. Selvskading blant unge er et urovekkende stort helse- og samfunnsproblem, og Fikke gir gjennom sitt arbeid vesentlig bidrag  til å forstå hvorfor noen ungdommer skader seg selv.

Linn Toril Fikke gjennomførte først en omfattende screening blant ungdom ved 17 videregående skoler for å kartlegge selvskading. Deretter deltok 74 ungdom med selvskading og 42 unge uten selvskading, i en teststudie og en eksperimentell studie ved Psykologisk institutt.

Hensikten var å undersøke ulike nevropsykologiske aspekter ved selvskading. Dette kan gi viktige opplysninger for klinisk behandling.

Hun fant at ungdom med alvorlig selvskading hadde dårligere arbeidshukommelse (den del av hukommelsen som er ansvarlig for midlertidig lagring og bearbeiding av informasjon)og ungdom med mildere selvskading noe svekket emosjonsregulering. Hun fant også at lavt serotoninnivå trigget denne spesielle gruppen unge piker til impulsivitet, og dermed selvskading spesielt, når de hadde følelsesmessige vansker.

Vil du vite mer, kontakt: Linn T. Fikke, epost: l.t.fikke@psykologi.uio.no

Emneord: følelser

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.