Sårbare barn de største taperne

Liten gutt med blå lekebil

Forslag til nye regler for salærsatser får sakkyndige psykologer til å rope varsku om konsekvensene for sårbare barn og foreldre.

Lederen i Foreningen for sakkyndige psykologer (Fosap), Bodil Solheim, frykter geografisk skjevfordeling av tilgangen til sakkyndige psykologers kompetanse.

Hun frykter at arbeid for domstolen/ andre straffesaksaktører lett kan bli nedprioritert i forhold til arbeid for andre oppdragsgivere som ikke er bundet av samme salærsatser og forskrifter.

– Slik situasjonen er nå, er det allerede et problem for oppdragsgivere å få tilgang på sakkyndige. Med de foreslåtte tiltakene kan vi risikere at dette problemet øker. 

Avhengig av bosted

Bodil Solheim

Bodil Solheim

– Dersom det blir halvering  i reisedekningen slik forslaget legger opp til, kan det få store konsekvenser for rekruttering av sakkyndige i saker der barnet og partene bor i distriktet, sier hun. 

– Forslaget er dessuten basert på man skal jobbe med sakkyndig arbeid under reisen, men det sier seg selv at det ofte ikke vil være mulig, påpeker hun. 

Solheim frykter at fagfolk vil overveie nøye om de vil ta oppdrag som medfører flere og lange reiser.

– De vil foretrekke oppdrag i sentrale strøk med mindre reising. Konsekvensen kan bli at tilgangen til sakkyndige-kompetansen blir avhengig av hvor i landet du bor, sier hun. 

Svekket faktagrunnlag

Solheim påpeker at en ærlig viktig oppgave for sakkyndige i barnesaker er å møte foreldre og fosterforeldre der de bor og observere barnet og samspillet med omgivelsene i barnets vanlige miljø. Dette bør i de fleste saker skje mer enn en gang. 

– Uten observasjoner og  tett kontakt med de involverte blir vårt faktagrunnlag vesentlig svekket. Da blir sårbare barn og foreldre de største taperne, sier Solheim. 

Lavere faglig nivå

Det har de senere årene vært mye oppmerksomhet rettet mot kvaliteten på sakkyndige psykologers arbeid. Det har vært brukt mye ressurser på å øke kvaliteten blant annet gjennom opplæringsprogrammer, Rettsmedisinsk kommisjon og Barnesakkyndig kommisjon. 

– Vi mener de foreslåtte tiltak strider mot målsettingen om høyt faglig nivå på sakkyndigarbeid, sier Solheim. 

Forslagene til salærregler som nå ligger på bordet, innebærer at salær ved reiser halveres og at man for å få fullt salær må dokumentere å ha utgifter knyttet til kontorhold etcetera tilsvarende 1/3 av inntekten. Kan man ikke vise til det blir salæret kuttet med 20 prosent.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.