Rusreform - fra straff til hjelp

Utvalgsleder Runar Torgersen overleverte utredningen til helseminister Bent Høie. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet.

Rusreformutvalget overleverte i dag sin utredning til helseminister Bent Høie, som kalte dette en historisk dag for norsk ruspolitikk.

Utvalgets oppdrag var å forberede gjennomføringen av regjeringens rusreform, der ansvaret for myndighetenes reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk, skal endres fra straff til hjelp og behandling. Ansvaret skal dermed overføres fra justissektoren til helsetjenesten.

- Dette er en stor og viktig reform og et paradigmeskifte i norsk ruspolitikk. Vi skal møte mennesker på en annen måte enn før. Vi går fra straff til helsehjelp, sa helseminister Bent Høie (H) da han mottok utredningen fra leder av Rusreformutvalget, førstestatsadvokat Runar Torgersen.

- At rusavhengighet først og fremst skal møtes med et tilrettelagt helsetilbud, ikke straffereaksjoner er noe Psykologforeningen ubetinget støtter, sier Psykologforeningens president Håkon Skard.

- Jeg vil si det er en merkedag når Norge anerkjenner at denne utsatte gruppen har et helseproblem, hvor strafferettslig forfølgelse ikke hjelper deres situasjon.

Viktig med kunnskapsbasert tilnærming til ny modell

Norsk psykologforening har lenge støttet regjeringens syn på at det må utredes hvordan norsk ruspolitikk eventuelt kan endres i tråd med erfaringer fra land der det har vært gjennomført eller pågår reformer.

- Spesielt har vi sett frem til en kunnskapsbasert utredning av faglige sider ved og konsekvenser av en eventuelt avkriminalisering av bruk av illegale rusmidler, sier Skard.

- En modell for hvordan bruk og besittelse skal overføres fra justissektoren til helsesektoren vil nødvendigvis også gripe inn i en rekke kompetanseområder for psykologer. Derfor er vi nå glade for at rusreformutvalget i dag har avgitt sin rapport. Vi vil bruke tiden fremover til å sette oss godt inn i forslaget og utrede Psykologforeningens syn på de psykologfaglige og samfunnsmessige følgene av utvalgets konkrete forslag.

Utredningen sendes nå på høring til 2. april 2020.

Les NOU 2019:26 Rusreform - fra straff til hjelp

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.