Sykehusstreiken:

Rikslønnsnemndas kjennelse kommer trolig i uke ni

Klubbe

Forutsetningen for legenes vide unntak fra arbeidsmiljøloven er kollektive arbeidsplaner, understreket Akademikerne hos Rikslønnsnemnda 13. februar.

Både Akademikerne og Spekter holdt i går sine partsinnlegg om uenighetene knyttet til den nye overenskomsten i sykehus som Rikslønnsnemnda nå skal fastsette etter høstens streik.

– Spekter prosederte på at all arbeidstid, inkludert vakter, faller innenfor arbeidsgivers styringsrett. De forstår åpenbart ikke at vi har en arbeidsmiljølov i Norge for å beskytte arbeidstakerne mot uforsvarlig arbeidstid, sier leder Rune Frøyland i Akademikerne helse.

Han er godt tilfreds med Akademikernes prosedyre og takker Legeforeningens jurister for det omfattende arbeidet de har lagt ned i saken.

En annen verden

–  Vi fikk tydelig vist hvordan Spekters nye praksis i sykehus vil føre til et uforsvarlig press på enkeltansatte og at det kollektive vernet av ansatte svekkes. Det er derfor overraskende og skuffende at Spekter kaller de ansattes interessekamp for «propaganda». Det virker ikke som Spekter tar de ansattes frustrasjon og usikkerhet på alvor, sier Frøyland.

Etter møtet i Rikslønnsnemnda mener han at er det enda mer åpenbart at Spekter og sykehusene befinner seg i en helt annen verden enn de ansatte og fagforeningene. Derfor er det viktigere enn noen gang å beskytte fellesskapets kollektive avtaler. Akademikerne må, og skal, kjempe for kollektive avtaler og forsvarlige arbeidstidsordninger.

Rikslønnsnemndas behandling av sykehusstreiken

Rikslønnsnemndas behandling av sykehusstreiken

–  Jeg forventer at Rikslønnsnemnda viderefører intensjonene i dagens tariffavtale som sikrer alle ansatte et kollektivt vern. Intensjonene i den norske modellen om et tett og godt samarbeid mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte må følges opp. Det er nødvendig for at vi skal få lagt den betydelige uroen i sykehus bak oss, sier Frøyland, og peker på at legene allerede er den yrkesgruppen i Norge som har de videste unntakene fra arbeidsmiljøloven.

Mangler kompetanse

Akademikerne mener at Rikslønnsnemnda ikke har kompetanse til å fastsette en ny tariffavtale med vide unntak fra arbeidsmiljøloven, uten at arbeidstakersiden er enig. Forutsetningen for fortsatt unntak er en jevn kollektivt fordelt vaktbelastning med rullerende planer, med mindre partene lokalt er enige om annet.

–  Jeg forventer også at Rikslønnsnemnda fastsetter et ordinært virkningstidspunkt for lønnsoppgjøret. Denne streiken har ikke dreid som om penger, og partene har hele tiden vært enige om et lønnsoppgjør på 2,4 prosent.

Det var i oktober i fjor at regjeringen stanset historiens lengste sykehusstreik med tvungen lønnsnemnd. Mandag 13. februar startet Rikslønnsnemnda arbeidet med å fastsette den nye overenskomsten mellom Spekter og Akademikerne. Kjennelsen er antatt i komme i løpet av uke 9.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.