Revolusjon og harmoni under samme tak

Da europeiske samfunnspsykologer møttes til kongress i september, måtte man skjerpe blikket for å få øye på en felles plattform. Avstanden synes stor mellom den sterkt systemkritiske britiske og mellomeuropeiske varianten av faget og harmonien bak satsingen på kommunepsykologer i Norge.

David Fryer

David Fryer

Beskrivende var hilsenen fra avtroppende leder for European Community Psychology Association (ECPA), David Fryer, under åpningen av den 8. europeiske samfunnspsykologikongressen i den erkebritiske vikingbyen York. Fryer tok til orde for en samfunnspsykologi som utforsker og synliggjør det han mener er det ødeleggende potensialet til sosiale konstruksjoner som arbeidsledighet, fattigdom, psykofarmaindustri og diskriminering på grunn av rase og seksuell legning. Samfunnspsykologens oppgave er blant annet å bidra til frigjøring gjennom ”progressiv omfordeling av sosial makt”, hevdet en syk og derfor fraværende Fryer via en budbringer i ECPA.

Konflikt og harmoni

Fryers radikale budskap om behovet for grunnleggende systemendringer, stod i sterk kontrast til det norske forsøket med psykologer i kommunen. Forsøket er resultat av møysommelig politisk påvirkningsarbeid og samarbeid med helsemyndighetene. Det foreløpige resultatet er 110 kommunepsykologer og et rykende ferskt lovverk som understreker at psykisk helsehjelp skal være et kommunalt ansvar.

- De norske erfaringene viser at det går an å forandre måten man jobber på innenfra. Stiller man seg opp på siden av samfunnet og fremstår som revolusjonær, risikerer man å bli utdefinert som irrelevant, sa Psykologforeningens president, Tor Levin Hofgaard til en håndfull kongressdeltakere som hadde tatt turen til det norske symposiet.

St. John University

Hofgaard innledet da kommunepsykologene Anne Kristin Imenes (Nøtterøy), Fredrik Hansen (Askøy) og Bibi Schjødt (Bergen) bidro med erfaringsspredning sammen med psykolog og forsker Tore Aune (NTNU) og Hilde Schei, NAV.

Hva er så ´samfunnspsykologien´ i hovedsatsingsområdet til Norsk Psykologforening? I følge Hofgaard ligger samfunnspsykologien både i forutsetningene om at hjelpen skal ha nærhet til brukerne og være lett tilgjenglig, og i at problemet skal ta utgangspunkt i konteksten det er en del av.

Forståelig med forskjeller

- Dette er rammebetingelser som vil gjøre det naturlig for en kommunepsykolog å jobbe systemisk. Oppstår det eksempelvis mistanke om at et barn har ADHD, kan det være enklere for en kommunepsykolog med lokal kunnskap å samarbeide med læreren for å finne ut om årsaken til barnets uro egentlig er kaos i klasserommet, sier han.

Norges representant i ECPA, Nicholas Carr mener det ikke er overraskende med de store forskjellene i hvordan samfunnspsykologer jobber i ulike land:
- Samfunnspsykologien er forskjellig fordi situasjonen i landene er forskjellig. I et oversiktelig og velstående velferdssamfunn som Norge, der avstanden til myndighetene er relativt kort, vil løsningen nødvendigvis være annerledes enn i et Storbritannia som i øyeblikket opplever de størst kuttene i offentlig sektor siden Margaret Thatcher, sier han.

Europeisk samarbeid

Carr er sentral i arbeidet med å utrede om ECPA nå skal knytte seg nærmere til Den europeiske føderasjonen av psykologer (EFPA). Tor Levin Hofgaard, som sitter i EFPAs styre, jobber fra den andre kanten i kjølvannet av at føderasjonen på sin generalforsamling i sommer nedsatte en arbeidsgruppe som skal arbeide for samfunnspsykologi (community psychology) og psykologer i førstelinjen. Hofgaard mener vi trenger mer kunnskap om feltet fra Europa, og tror det vil gi nyttige inspirasjon til Psykologforeningens eget arbeid for å gjøre psykologer til en fast del av et kommunalt tilbud.

- Psykiske helsehjelp er mer enn én-til-én-relasjoner mellom psykolog og pasient. For å kunne møte morgendagens utfordringer i Norge og resten av Europa, må vi derfor gjøre oss relevante på flere felter enn før. Her kan samfunnspsykologene spille en viktig rolle, sier han

Ulikhet går utover folkehelsen

Richard Wilkinson.

At kontekst har betydning for folks liv, var hovedpoenget til hovedtaler professor Richard Wilkinson. Han tok utgangspunktet i sin bok The Spirit Level, som har fått økende innflytelse i det politiske ordskiftet i Storbritannia etter at den utkom for to år siden. Budskapet er at alle former for sosiale problemer, alt fra vold og fedme til psykisk uhelse, øker i land med store ulikheter i inntekt. BNP per capita gir ingen god indikasjon på velstandsnivået – det er fordelingen som har betydning, lød Wilkinsons budskap. Boken er brukt som grunnlag for statsminister David Camerons visjon om The Big Society, og imponerte i sin tid labourleder Ed Miliband såpass at han har delt ut et eksemplar til hver av medlemmene av sitt skyggekabinett.

Emneord: forskning

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.