Rekordmange fagorganiserte i Norge

Mer enn to millioner nordmenn er fagorganisert, og sterkest er veksten blant de høyt utdannede.

Nylig kom statistisk sentralbyrå (SSB) med nye tall over fagorganiserte i Norge . Aldri før har så mange i Norge vært fagorganisert, og de høye utdanningene øker mest.

Av 2,866 millioner arbeidstakere totalt i Norge, var 2 017 266 nordmenn organiserte ved årsskiftet.

Andelen medlemmer i fagforeninger har steget med 3,9 prosent de siste to årene, viser de nye tallene. Den sterkeste veksten er blant de høyest utdannede, der veksten har vært over 10 prosent.

Disse har mer enn 100 000 medlemmer 

De største hovedsammenslutningene (per 31.12 2022): 

  • LO: 992 763 medlemmer
  • UNIO: 396 330 medlemmer
  • Akademikerne: 255 006 medlemmer
  • YS: 235 649 medlemmer

De største fagforeningene (per 31.12 2022): 

  • Fagforbundet: 407 031 medlemmer
  • Utdanningsforbundet: 190 657 medlemmer
  • Fellesforbundet: 164 566 medlemmer
  • Norsk Sykepleierforbund: 127 201 medlemmer
  • NITO: 100 634 medlemmer 

– Det er gledelig at vi teller mer enn to millioner fagorganiserte i Norge, blant dem mer enn 11 000 norske psykologer. Å være medlem i en fagforening gjør at du har større mulighet til påvirkning på egen jobbsituasjon og bedre trygghet i arbeidslivet, sier Hanne Indregard Lind som er visepresident med ansvar for lønns- og arbeidslivspolitikk i Psykologforeningen.

Akademikerne øker mest  

Det er i Akademikerne veksten har vært sterkest, med hele 24 006 nye medlemmer, tilsvarende en økning på 10,4 prosent siste to årene.

Siden 2019 har Akademikerne hatt en medlemsøkning på om lag fem prosent hvert år. Det er det ingen av de andre tre hovedsammenslutningene som slår, skriver Fri Fagbevegelse.

– Veksten skyldes godt og systematisk arbeid i våre medlemsforeninger over tid. Jeg er stolt av arbeidet som gjøres og den sterke veksten, sier leder i Akademikerne, Lise Lyngsnes Randeberg til nettstedet.

Akademikere organiserer høyt utdannede arbeidstakere og består av 255 000 medlemmer fra 13 medlemsforeninger, blant dem Norsk psykologforening.

Også Psykologforeningen har sitt høyeste medlemstall noensinne, rett over 11.000.

Skyhøy organisasjonsgrad

Organisasjonsgraden i Norge er i overkant av 50 prosent , og har endret seg lite de siste 15 årene.

Ved inngangen til året hadde Norsk Psykologforening til sammenligning en organisasjonsgrad på 87% for alle autoriserte psykologer.

– Den høye organisasjonsgraden i Norge er bærebjelken i hvordan vi organiserer arbeidslivet vårt. Sammen er vi sterkere, sier Lind.  

 

Bli medlem i Psykologforeningen? Finn ut mer her!

Alle i vekst  

Den største vesten hos medlemsforeningene i Akademikerne er det fagforeningen Tekna som har stått for. Med hele 12 563 nye medlemmer og en vekst på 14,5 prosent de siste to årene, er foreningen, som organiserer teknologer og realister med realfag eller mer, den av de store fagforeningene i landet med sterkest vekst, skriver NTB. 

– Antallet arbeidstakere i Norge er økende, og derfor er det avgjørende at antallet organiserte også stiger, dersom vi skal opprettholde en organisasjonsgrad i landet på minimum 50 prosent, slik vi har hatt de siste årene, sier visepresident i Tekna Elisabet Haugsbø til NTB. 

Den største hovedsammenslutningen av norske arbeidstakere, LO har også passert en milepæl nylig – med over 1 million medlemmer utgjør deres medlemmer halvparten av alle fagorganiserte i Norge. 

Dermed har Akademikerne i dag om lag en fjerdedel av medlemsmassen til LO.  

Emneord: medlemstall

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.