Sykehustalen

Refset foretak for dårlig oppfølging av den gylne regel

Bent Høie

Helseministeren gjør prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling til et av tre helsepolitiske styringsmål for 2016. 

I sykehustalen helse- og omsorgsminister Bent Høie holdt 12. januar, ble det understreket at veksten innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal være høyere enn for somatikk på regionnivå (den gylne regel).

– Hittil har oppfølgingen av den gylne reglel har vært for dårlig. Jeg forventer bedre fremover, var hans tydelige budskap til helseregionene.

Høie påpekte at antall tvangsinnleggelser for voksne skal reduseres fra 2015-nivå (per 1 000 innbyggere i helseregionen).

I tillegg skal andel årsverk i distriktspsykiatriske sentre øke i 2016 sammenliknet med i sykehus i psykisk helsevern for voksne i 2015.

Høie minnet også om at pakkeforløp for psykisk helse og pakkeforløp for rusavhengige er underveis og skal utvikles i 2016. Helsedirektoratet har oppstartmøte for prosjektet i tredje uka i januar.

 

Last ned sykehustalen.

 

Last ned oppdragsdokumentene.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.