Psykologlovens mor er død

Gylne høstblader

Da Turid Vogt Grinde døde 29. april, var det en av psykologprofesjonens fremste pionérer som gikk bort.

Turid Vogt Grinde

Turid Vogt Grinde

Vogt Grinde ble 95 år gammel og vil av profesjonshistorisk interesserte kolleger først og fremst huskes som «psykologlovens mor».

Det er ikke minst takket være hennes innsats psykologprofesjonen har fått en så sterk posisjon i Norge. En posisjon som er sammensatt både av ansvar og rettigheter, og psykologifagets anvendelighet i helsevesenet. Til grunn for denne posisjonen ligger blant annet Vogt Grindes målrettede arbeid for å få på plass Psykologloven.

Hun var leder i Psykologforeningen i viktige år forut for 1973, da loven ble vedtatt av Stortinget. Sentralt i loven stod en autorisasjonsordning som ga psykologer rett til «å ta syke i kur». Grinde tok jobb i Sosialdepartementet for å kunne følge opp lovprosessen og var selv med på å skrive lovutkastet.

Psykologloven pekte mot et annet viktig landemerke i profesjonsutviklingen: Standard for norsk psykologisk embedseksamen, der den såkalte Boulder-modellen ble lagt til grunn med sine prinsipper om integrasjon av vitenskap og praksis i utdanningen. 

Psykologfaglig har Vogt Grinde markert seg som forsker, blant annet med interesse for nordiske ulikheter i hva som skal til for å gripe inn mot omsorgssvikt overfor barn. Så sent som i oktober 2006 publiserte hun en fagartikkel i Tidsskrift for Norsk psykologforening om temaet . Da var hun fremdeles tilknyttet Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). På 60-tallet var hun ansatt ved Institutt for cerebral parese som forsker og har også vært skolepsykolog i Bærum kommune.

Vogt Grinde tok cand. psychol-graden i 1948 og master of public health ved Berkely i 1976. Hun er æresmedlem av Psykologforeningen og Ridder av St. Olavs Orden.

Norsk psykologforening og psykologer i Norge har svært mye å takke Turid Vogt Grinde for. Vi lyser fred over hennes minne.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.