Psykologikongressen 2021: Utenforskap og diskriminering

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Hvordan kan psykologer motvirke negativ forskjellsbehandling? Og hjelpe dem som blir utsatt for den?

Traumer, rasisme, fattigdom, brukermedvirkning og rettigheter for utsatte grupper er blant temaene på årets psykologikongress i Oslo 9.–10. september.

– Diskriminering bør være et sentralt anliggende for psykologi, både i forskning og praksis, sier Psykologforeningens president Håkon Skard.

– Det er viktig å forstå de mentale prosessene bak diskriminering og konsekvensene for de gruppene i samfunnet som blir diskriminert.

Han mener psykologer er nødt til å erkjenne at de både har bidratt og fortsatt bidrar til utenforskap for å kunne bekjempe det.

– Psykologifaget er ikke uskyldsrent, sier Skard.

Han peker på skrekkeksempler gjennom historien, der psykologer har gjort alt fra å beskrive homoseksualitet som en psykisk lidelse til å begrunne apartheid i Sør-Afrika.

– Det må starte med en bevissthet

– Psykologifaget er ikke uskyldsrent, sier Håkon Kongsrud Skard, president i Psykologforeningen, om psykologers rolle i diskriminering. (Foto: Fartein Rudjord)

Heldigvis har psykologer også vært med på å kjempe fram rettigheter for utsatte grupper og individer.

I dag mener Skard at psykologer bør spørre seg hvordan de tar hensyn til ulike bakgrunner når de møter pasienter. Kultursensitiv terapi tar inn over seg at mennesker har verdier og gruppetilhørigheter som er med på å prege oss. Ofte er de annerledes enn terapeutens egne, for det er få psykologer med minoritetsbakgrunn.

Erkjennelse av makt, forståelse for ulike normer for barneoppdragelse og et hjelpetilbud til alle som har opplevd krig er noe av det han ønsker seg.

– Det må starte med en bevissthet, og jeg håper kongressen kan bidra til det.

Smakebiter fra programmet

Kongressen byr på plenumsforedrag, paneldiskusjoner og symposier basert på forskning, klinisk erfaring og egne erfaringer. Vi tar opp temaer som seksualitet, funksjonsnedsettelse, etnisitet, tvangsbehandling og torturrehabilitering fra et psykologisk og menneskerettslig perspektiv.

Her er noen smakebiter:

Plenumsforedrag

  • Pat Ogden, Sensorimotor Psychotherapy Institute i USA (video): Sensorimotor Psychotherapy in Context: Sociocultural Perspectives.
  • Mike Slade, University of Nottingham i England (video): Recovery: from stigma to human rights and citizenship.
  • Nikolaj Kunøe, Lovisenberg Diakonale Sykehus: Lovisenbergmodellen for tvangsreduksjon.
  • Katrin Glatz Brubakk, NTNU: «Når virkeligheten ikke stemmer» – om arbeid i felt med traumatiserte barn i ustabile betingelser.
  • Karl Eldar Evang, privatpraksis: Alvorlige traumer i forbindelse med diskriminering/rasisme.

Symposier

  • Torturert og rehabilitert? Psykologisk arbeid med mennesker som har vært utsatt for tortur.
  • «De skjønner ikke hva vi snakker om». Samisk urfolk – utenforskap og usynliggjøring.
  • Kjønnsmangfold og kjønnsinkongruens i terapirommet.
  • Jobbfokusert behandling av psykiske lidelser: Hva, hvordan & hvorfor?
  • My favourite mistake – også psykologer diskriminerer.

Se hele programmet og les om foredrag og symposier

 

Meld deg på kongressen her

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.