Psykologikongressen 2019

Kongressbanner

«Når behandling er vanskelig» er tema for Psykologikongressen 5. - 6. september.

På årets psykologikongress får du blant annet møte de internasjonalt anerkjente klinikerne Nancy McWillams og Arnoud Arntz.

Nancy McWilliams

Nancy McWilliams

Nancy McWilliams har i de siste årene gitt viktige bidrag innen psykodynamisk terapi.

Arnoud Arntz

Arnoud Arntz

Arnoud Arntz har vært en av de viktigste bidragsyterne til utviklingen av skjematerapi og imaginær reskripting. 

Begge vil presentere sin forståelse av hva de oppfatter som vanskelige saker å arbeide med, og utdype hvordan de finner løsninger fra både et psykodynamisk og kognitivt perspektiv.

Meld deg på kongressen

Bidrag i plenumsalen:

Bjarne Hansen, førsteamanuensis og Gerd Kvale, professor, Universitetet i Bergen
De forteller om hvordan man kan bli kvitt angsten på fire dager ved hjelp av metoden The Bergen 4-day treatment (B4D) som de har fått internasjonal anerkjennelse for.

Odd Arne Tjersland, professor emeritus, Universitetet i Oslo
Om skilsmisser der konfliktnivået er særlig høyt, ikke minst når det gjelder uenighet om ordninger der barn er involvert. Hvordan møter psykologene konfliktfylte kommunikasjonsformer?

Tormod Bøe, førsteamanuensis Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen
presenterer forskning som forklarer hvordan og hvorfor levekårsvariabler slår ut på barn og unges utvikling: Hvordan materiell knapphet kan skape stress, som forplanter seg i samlivet og familien. Hvordan familiens økonomi kan slår rett inn i oppdragelsen

Bernadette Christensen, fagdirektør Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
presenterer erfaringer med behandlingsformen Multisystemic Therapy for Child Abuse and Neglect (MST-CAN) brukes i familier der barna er gjenstand for vedvarende vold og/eller alvorlig omsorgssvikt. Tiltaket inneholder både behandling av foreldres og barns psykiske vansker, men også innsats mot sosioøkonomiske forhold og familiens sosiale nettverk.c

Ole Jacob Madsen, professor Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo 
spør hvordan vi skal forholde oss til økende psykiske helseplager, stress og press blant ungdom? Er svaret alltid at vi må snakke mer om hvordan unge egentlig har det?  Er det å innføre faget «livsmestring» i skolen, å lære elevene tankenes og følelsenes ABC? Eller er tiden moden for også å spørre om de terapeutiske løsningene og det forskende blikket egentlig er så sunt?

Stikkord for symposiene: 

  • Basal Eksponeringsterapi: terapeutisk arbeid i eksistensielle katastrofelandskap
  • Kollegastøtte når pasienter tar selvmord • Med kroppen som inngang til forståelse og behandling av spiseforstyrrelser
  • Etisk veileder for psykologer som jobber med organisasjoner
  • Emosjonsfokusert terapi og bruken av spesifikk og presis empati – En opplevelsesbasert forelesning med terapifilmer som viser empatiske intervensjoner uten og kombinert med stol-arbeid.
  • Kliniske eksempler fra behandling av de mest utsatte ungdommene – hvilke suksessfaktorer finner vi?
  • Etisk refleksjon
  • Metakognitiv terapi
  • Hvordan gjennomføre gode jobbintervjuer for psykologer: Strukturert, kompetansebasert intervjuteknikk for psykologer som ansetter psykologer

Last ned kongressprogrammet

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.