Psykologforeningen støtter streiken for økt salærsats

– Vi håper Advokatforeningens streik skal gi positive resultater for alle som er avhengige av salærsatsen som næringsinntekt, sier visepresident Rune Frøyland i Psykologforeningen. Han er bekymret for rekrutteringen av psykologer til sakkyndig arbeid for domstolene om satsen ikke øker til et bærekraftig nivå. (Foto: Fartein Rudjord/Psykologforeningen)

Advokatforeningens krav om bedre betalte rettsoppdrag er viktige for sakkyndige psykologer.

Salærsatsen er svært viktig for psykologer som påtar seg sakkyndige oppdrag for domstolene.

Den offentlige salærsatsen har i lang tid vært underregulert og ikke fulgt lønns- og kostnadsutviklingen i samfunnet over tid.

I statsbudsjettet for 2022 har avtroppende regjering foreslått å videreføre rettshjelpssatsen på 1085 kroner. Det er ikke et bærekraftig nivå.

Advokatforeningen varsler derfor streik  om den nye regjeringen ikke legger opp til en økning av salærsatsen for 2022 i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet som kommer i dag. Foreningen oppfordrer forsvarere som har straffesaker for Høyesterett om ikke å gjennomføre forsvareroppdraget fra 10. november.

Oppslutning om aksjonen vil medføre at Høyesteretts behandling av straffesaker stanses.

Psykologforeningen støtter streiken.

– Vi er bekymret for negativ utvikling på sakkyndigfeltet og håper Advokatforeningens streik skal gi positive resultater for alle som er avhengige av salærsatsen som næringsinntekt, sier visepresident Rune Frøyland.

Foreningene fremmer samme krav

Advokatforeningen fremmer tre krav i et brev til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl:

  • Justert salærsats til bærekraftig nivå i tråd med lønns- og kostnadsutviklingen ellers i samfunnet
  • Forhandlingsrett for Advokatforeningen til rettshjelpssatser og stykkpriser
  • Reversert halvering av reisefraværsgodtgjørelsen

– Vi støtter Advokatforeningens krav, sier Frøyland i Psykologforeningen.

Psykologforeningen har tidligere fremmet de samme kravene i brev til Stortingets justiskomité og i brev til Justisdepartementet.

Frykter manglende rekruttering

Arbeid på salærsats er næringsinntekt, ikke lønnsinntekt. En stor del av inntekten går derfor til å dekke faste utgifter i virksomheten som husleie, kontorutgifter, elektroniske systemer, lovpålagt pensjon og forsikringer.

Manglende regulering av satsen har ført til en reell inntektsnedgang for psykologer og andre som påtar seg oppdrag for offentlig salærsats.

Psykologforeningen er bekymret for utviklingen på feltet og konsekvensene for rekruttering av psykologer til sakkyndig arbeid for domstolene.

Et problem for rettssikkerheten

For lavt nivå på offentlig salærsats og halvt salær på reiser utgjør et rettssikkerhetsproblem. Det er allerede mangel på sakkyndige psykologer som påtar seg oppdrag for domstolene.

Halvering av reisefraværsgodtgjørelsen er delvis begrunnet i at både advokater og sakkyndige kan jobbe på reisen. Psykologforeningen har tidligere bedt om en vurdering fra Justisdepartementets lovavdeling om lovligheten av forventningen om at psykologer skal arbeide med personsensitive opplysninger på reise med offentlig transport.

Dersom reisen foregår med egen bil, er det heller ikke enkelt å se for seg hvordan den sakkyndige skulle kunne jobbe på reisen.

Om den offentlige salærsatsen ikke reguleres til et bærekraftig nivå og halvering av reisefraværsgodtgjørelsen ikke reverseres, frykter Psykologforeningen at stadig flere psykologer velger andre og bedre betalte saksområder med private satser.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.