Psykisk helse og tillit til fagfolk sentralt i Kjerkols første sykehustale

– Motiverte og engasjerte ansatte og ledere styrker pasientsikkerheten. Fornøyde fagfolk gir også fornøyde pasienter, sa Kjerkol i talen.

– Dette er positive signaler som krever oppfølging, sier president i Psykologforeningen Håkon Skard om talen.

Det var på forhånd knyttet stor spenning til hvilke signaler den nye statsråden ville gi til helseforetakene og psykisk helsevern i sykehustalen.

Vi trenger et taktskifte i psykisk helse, understreket helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol tirsdag på Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø.

Den røde tråden i talen var tillit til fagfolk, kompetanse og samarbeid.

– Dette er positive signaler som krever oppfølging, sier president i Psykologforeningen Håkon Skard om talen.

– Fornøyde fagfolk gir fornøyde pasienter

Kjerkol gjentok flere av løftene fra Hurdalsplattformen, blant annet en opptrappingsplan for psykisk helse og tillitsreform.

Hun varslet avvikling av den gylne regel, som skal erstattes med «tydelig styringsmål».

Alle pasienter som blir henvist skal få vurdering av spesialist – og det skal starte i Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) allerede nå.

Kjerkol sa blant annet:

– Vi har også erfart hvor det trengs økt kapasitet i helsetjenestene våre. Det har blitt ekstra tydelig for oss under pandemien at vi trenger en satsing innenfor psykisk helse. Spesielt blant barn og unge ser vi en økt pågang til psykisk helsevern, og flere har også mer alvorlige lidelser.

Grepene i taktskiftet så langt, slik statsråden beskriver det, er å konkretisere en opptrappingsplan for feltet, avvikle fritt behandlingsvalg innen 2023 og gjennomføre en tillitsreform med mindre dokumentasjon og mindre detaljert målstyring for psykisk helsevern.

– Motiverte og engasjerte ansatte og ledere styrker pasientsikkerheten. Fornøyde fagfolk gir også fornøyde pasienter, sa Kjerkol i talen.

– Tillit til fagfolk og mindre detaljstyring er mantra vi har gjentatt i flere år. Konkretisering av dette arbeidet blir viktig for Psykologforeningen å følge videre, sier Håkon Skard, president i Psykologforeningen. (Foto: Fartein Rudjord/Psykologforeningen)

Alle henviste barn skal møte spesialist

Kjerkol vil begynne med å styrke tjenestene til barn og unge og vektlegger betydningen av styrket samhandling mellom tjenestene. Derfor erstatter hun Nasjonal helse- og sykehusplan med en ny Helse- og samhandlingsplan. Det nye slagordet er «vår felles helsetjeneste».

Skard mener flere av signalene som blir gitt er positive.

– Tillit til fagfolk og mindre detaljstyring er mantra vi har gjentatt i flere år. Konkretisering av dette arbeidet blir viktig for Psykologforeningen å følge videre, sier han.

– Den kanskje mest konkrete nyheten er at man allerede nå skal starte i BUP med vurderingssamtale hos spesialist for alle henviste. Dette kan være svært positivt for pasientene, hvis det også innebærer økt kapasitet og tilgjengelig kompetanse til de som tas inn til behandling.

– Tydelig beskjed gir ingen garanti

Han mener det blir spennende å se om avviklingen av den gylne regel vil føre til at helseforetakene prioriterer psykisk helsevern.

– Vi har erfaring med at tydelig beskjed i oppdragsdokumentene ikke tidligere har vært noen garanti for å prioritere feltet. Nå stilles det kun konkrete krav til økt aktivitet, ikke økte ressurser, selv om helseministeren var tydelig i talen på at kapasiteten innen psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal økes, sier Skard.

– Derfor må vi nå følge nøye med på hvordan sykehusene prioriterer psykisk helse og rus frem til en opptrappingsplan er på plass.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.