Privatpraktiserende psykologer kan søke om kompensasjon

Kvinne som sitter alene i en sirkel med stoler

Foto: Shutterstock

Det er nå etablert en kompensasjonsordning for faste kostnader og tapt inntekt som følge av koronasituasjonen.

Detaljert informasjon om selve søknadsprosessen finnes på www.kompensasjonsordning.no . Det er utarbeidet veiledere og informasjon om ordningen i nettportalen. Regnskapsfører og revisor vil kunne bistå med søknaden.

Ordningen gjelder kun unngåelige faste kostnader som kan føres på bestemte poster i næringsoppgaven.

Vi oppfordrer alle våre selvstendig næringsdrivende til å gå inn på siden for å se om man oppfyller vilkårene for å søke, samt å benytte ordningen.

Psykologer i private praksiser har fått redusert sin aktivitet og dermed fått en usikkerhet om praksisens økonomiske grunnlag. Psykologpraksiser ble beordret stengt som et av de tidlige koronatiltakene. Det er senere kommet unntak fra stengningen, men det opprinnelige stengningsvedtaket har påvirket pasienttilfanget.

Ettersom redusert aktivitet skyldes en statlig stengning, mener Norsk psykologforening at psykologene må få høyeste kompensasjonsgrad, altså 90 %, og at ingen egenandel som trekkes fra før beregning av kompensasjonen.

Fra 4. mai kan selvstendig næringsdrivende søke inntektsstøtte

Selvstendig næringsdrivende som har mistet inntekt som følge av koronautbruddet kan nå søke om kompensasjon fra NAV. Få mer informasjon og les om selve søknadsprosessen her.  For Akademikerne har det vært høyt prioritert å få på plass denne ordningen og vi oppfordrer alle våre selvstendige næringsdrivende som har lidd tap til å søke.

Ordningen gjelder fra 14. mars i år, og skal kompensere for tap av inntekt som skyldes koronautbruddet. Ordningen kompenserer kun for tap av inntekt som selvstendig psykolog. Den midlertidige ordningen gir en dekning på 80% for inntekt under 6G (ca 600 000 kroner, 80 % utgjør ca 480 000 kroner). Kompensasjonen gis fra og med dag 17, slik at søker selv må dekke de 16 første dagene med inntektstap. Som hovedregel er pensjonsgivende årsinntekt fra 2019 grunnlag for ytelsen. 

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.