Privatpraksis godkjennes i spesialistutdanningen

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Nå får psykologer endelig godkjent privatpraksis som en del av spesialistutdanningen. Visse krav må være oppfylt for at praksisen kan bli godkjent.

Sentralstyret i Psykologforeningen har vedtatt å godkjenne ett års praksis som selvstendig næringsdrivende eller ansatt ved private psykologkontorer.

– Mange har ventet lenge på å få godkjent privatpraksis i utdanningen, sier Arnhild Lauveng, visepresident for fag og profesjon i Psykologforeningen.

– Vi er veldig glade for å få dette på plass.

Grundig prosess før godkjenning

– Vi er veldig glade for å få dette på plass, sier Arnhild Lauveng, visepresident i Psykologforeningen. (Foto: Psykologforeningen)

Psykologforeningen har jobbet over flere år for å få til godkjenningen. I en omfattende prosess har foreningen fått innspill fra både fagutvalgene og de som driver private psykologtjenester.

– Det viktigste for oss er at de faglige rammene er gode. Spesialistutdanningen er ofte omtalt som «foreningens gull», og det er helt avgjørende at denne er så god som overhodet mulig, sier Lauveng.

– Det har derfor vært sentralt for Psykologforeningen at alle fagutvalgene og spesialitetsrådet har vært sentrale i å utarbeide nye regler og at de kan stå inne for de reglene som nå er vedtatt av sentralstyret.

Sikrer faglig kvalitet

Visse krav må være oppfylt for at privatpraksis kan bli godkjent. Psykologen må blant annet søke forhåndsgodkjenning. De som har ventet på denne avklaringen, kan likevel søke i etterkant forutsatt at de vedtatte vilkårene er oppfylt.

Den nye bestemmelsen gjelder psykologer som driver privat og som er del av et større faglig fellesskap. Det er viktig for å sikre gode rammer for utdanningen. De som jobber helt for seg selv, er dermed ikke med i ordningen.

Psykologen skal regelmessig kunne drøfte aktuelle saker med mer erfarne psykologspesialister.

Alle psykologer i spesialisering skal få et tilstrekkelig tilbud om faglig innhold. Pasientene skal kunne stole på at psykologspesialister har like god kompetanse uansett hvor de har praksisen sin fra.

Godkjenner ett års praksis

I vedtaket fra sentralstyret står det blant annet at det må finnes et system som sikrer faglig forsvarlighet. Det betyr at det finnes klare retningslinjer og avtaler om blant annet felles drøftinger om pasienter og kvalitetssikring av epikriser.

Psykologen i spesialisering må være del av et system der pasienter blir tatt inn og fordelt mellom psykologene. Praksisen skal dokumenteres gjennom tjenestebevis og praksisattest.

Privatpraksisen kan bli godkjent for ett år og kan ikke inngå som en del av fellesprogrammet. Det er fordi utdanningen skal garantere at alle psykologer tilegner seg god systemkompetanse tidlig i karrieren.

Det er også viktig at de som skal bli spesialister, jobber med pasienter med ulike typer psykiske lidelser og komplekse tilstander. Disse pasientene er det flest av i det offentlige helsevesenet. Det er dessuten spesifikke krav til arbeidsoppgaver for de ulike spesialitetene som i hovedsak dekkes gjennom det offentlige tilbudet.

Se vilkårene for godkjenning av privatpraksis i spesialistutdanningen

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.