Valg 2021

– Politikerne må satse mer på forebygging

Psykologforeningen stilte spørsmål til fra venstre Solveig Skaugvoll Foss fra Sosialistisk Venstreparti, Carl-Erik Grimstad fra Venstre, Erlend Larsen fra Høyre og Tellef Inge Mørland fra Arbeiderpartiet. (Foto: Psykologforeningen)

– Jeg savner flere tiltak for å forebygge psykisk uhelse, sier Psykologforeningens president Håkon Skard etter en partidebatt om psykisk helse på Arendalsuka.

Tirsdag kveld var det debatt i Arendal bibliotek om blant annet forebygging og lavterskeltilbud.

Psykologforeningen utfordret politikerne til å svare på hva de vil gjøre for psykisk helse. Det gjorde også arrangør Mental Helse.

I panelet satt Erlend Larsen fra Høyre, Tellef Inge Mørland fra Arbeiderpartiet, Bjørg Sandkjær fra Senterpartiet, Solveig Skaugvoll Foss fra Sosialistisk Venstreparti, Carl-Erik Grimstad fra Venstre og Geir Lippestad fra Partiet Sentrum.

– Det er sjelden den avvergede katastrofen som får honnør og applaus, sa Skard.

– Likevel er det samfunnets ansvar å klare å tenke i de baner, fordi liv spart er like mye verdt som liv reddet, og de sparte omkostningene ved god forebygging for individet og samfunnet er enorme.

Adressen din avgjør om du får hjelp

– Det er få, om noen, kommuner som kan sies å ha et tilbud til samtlige grupper i befolkningen. Hvilke tiltak vil partiene gjennomføre, spurte president Håkon Skard i Psykologforeningen under debatten arrangert av Mental Helse. (Foto: Mental Helse)

Skard trakk fram Riksrevisjonens undersøkelse av psykiske helsetjenester som kom tidligere i år.

Den viser at adressen din avgjør om du får helsehjelp i din kommune.

– Variasjonen mellom kommuner er uakseptabel, og det er få, om noen, kommuner som kan sies å ha et tilbud til samtlige grupper i befolkningen, sa Skard og spurte politikerne:

– Hvilke tiltak vil partiene gjennomføre som både forplikter kommunene til å rette på denne situasjonen og samtidig setter dem i stand til å innfri denne forpliktelsen?

Høyre: Kommunepsykolog er et viktig tiltak

– Det er feil at kommunene ikke har psykisk helsetilbud overalt, svarte Erlend Larsen fra Høyre.

– Vi har innført kommunepsykolog – krav til at samtlige kommuner har psykolog. Det tror jeg er et av de viktigere tiltakene både på forebyggende virksomhet og også behandlende, sa Larsen.

Men selv om dette er lovfestet, mangler fortsatt mange kommuner en psykolog.

Psykologforeningen har lenge pekt på utfordringene knyttet til å oppfylle lovkravet. Det å ha en psykolog i hver kommune betyr dessuten ikke nødvendigvis at innbyggerne der får et godt nok tilbud. Befolkningen trenger et bredere og mer sammensatt tilbud.

Arbeiderpartiet vil fjerne egenandel for unge

Debattleder Kristin Bergersen i Mental Helse spurte hva Arbeiderpartiet vil gjøre for lavterskeltilbud og forebygging. Vil de satse på tilbud som Rask psykisk helsehjelp?

– Helt klart, svarte Tellef Inge Mørland fra Arbeiderpartiet.

– Lenge før koronaen kom, hadde vi et eget representantforslag i Stortinget om lavterskel psykisk helsehjelp i alle kommuner. Dessverre ble det nedstemt av regjeringspartiene og Frp.

Arbeiderpartiet ønsker dessuten å fjerne egenandelen i psykisk helsevern for barn og unge opptil 25 år.

– Jeg tror det er ekstremt viktig. For den enkelte ungdommen kan det være den egenandelen som gjør at de ikke oppsøker hjelp så tidlig at man kan ta tak i det før det virkelig blir et altoppslukende problem som gjør at man sliter med å gjennomføre utdanning, være i jobb og i andre aktiviteter, sa Mørland.

Andre temaer i partidebatten var behandlingstilbud, tilbudet til barn og unge, samt selvmordsforebygging.

Emneord: valg

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.