Ønsker bedre psykososial oppfølging av sykehusbarn

Barn på sykehus

Nasjonal allianse for helsepsykologi i somatikken ønsker mer trykk i arbeidet for å sikre psykososial oppfølging av barn på sykehus.

I et brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie 20. juni anmoder alliansen statsråden om å følge opp Stortingets føringer i forbindelser med behandlingen av Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019). I den endelige avtalen som ble inngått i Stortinget om sykehusplanen, heter det at barn og unge skal sikres tilgang på nødvendig psykologkompetanse ved alle barne- og ungdomsmedisinske avdelinger knyttet til somatisk sengepost og poliklinikk. 

Ber statsråden følge opp

Enigheten innebar et gjennombrudd for bedre hjelp til barn- og unge med alvorlige fysiske sykdommer og deres pårørende.

Nå er imidlertid alliansen usikker på i hvor stor grad pålegget blir fulgt opp i de ulike foretakene og ber helsestatsråden følge opp.

«Somatiske helseplager eller sykdom medfører ofte psykologiske og sosiale utfordringer. Derfor må helsetjenestene se psyke og soma i sammenheng. Målet må være å få på plass et helhetlig helsetjenestetilbud», heter det i brevet.

Spesialrådgiver Siv Tove Engebråten minner om hvilke utfordringer pasienter står overfor når de eksempelvis får en kreftdiagnose, opplever smerter som følge av revmatisme eller må gjennom livsstilsendringer som følge av diabetes.

Psykologiske utfordringer

– Fysisk sykdom kan skape psykologiske og sosiale utfordringer som for eksempel kan påvirke søvn, mestringsevne, energi, sosiale funksjoner som er viktige for å kunne leve et godt liv,

– Det er viktig at helsevesenet tar slike utfordringer på alvor. Sykehusavtalen bidrar til at pasientene får den hjelpen de trenger og tilgang til riktig kompetanse, sier hun.

Nasjonal allianse for helsepsykologi har som et av sine mål å få på plass et helhetlig helsetilbud med tverrfaglighet i somatiske avdelinger som er bemannet både med medisinsk og psykologfaglig kompetanse.

Bak alliansen står foruten Norsk psykologforening: Norsk revmatikerforbund, Foreningen for barnepalliasjon, Blodkreftforeningen, Landsforeningen uventet barnedød, Føflekkreftforeningen, Foreningen «Vi som har et barn for lite», Barnekreftforeningen, LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord og Foreningen for hjertesyke barn.

Les også

Emneord: barn , og , unge

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.