Nytt program skal gi flere psykologer i ledelse

Aina Fraas-Johansen og Per A. Straumsheim

Aina Fraas-Johansen og Per A. Straumsheim

Helse- og omsorgsminister Bent Høie ønsker flere psykologer i ledelse. I 2016 introduserer Psykologforeningen et program som kan bidra til at statsråden får det som han vil.

Det vil være en overdrivelse å hevde at psykologer tradisjonelt har gått mann av huse for å søke lederjobber. Én årsak kan ha rot i forestillingen om at psykologarbeid er noe som foregår i én til én- relasjoner.

Godt utgangspunkt

Spesialrådgiverne Per A. Straumsheim og Aina Fraas-Johansen i Norsk psykologforening mener det er lite som tilsier at psykologer ikke skal ta ledelse.

– Når vi vet at psykologifaget er ledelsesfilosofiens viktigste kunnskapsbase, burde i hvert fall det teoretiske utgangspunktet være optimalt, sier de.

Det var på foreningens lederkonferanse i slutten av oktober Bent Høie gikk tydelig ut med sin bestilling . Han oppfordret profesjonsrepresentantene til å søke lederstillinger, blant annet for å bidra til å utvikle psykisk helse-feltet.

– Må gjøre seg gjeldende

Straumsheim og Fraas-Johansen mener psykologer som tar ledelse, får en unik anledning til å legge en hånd på rattet.

"

Tar vi ikke ansvar som ledere, kan vi heller ikke forvente at helsetjenestene utvikler seg slik vi ønsker

"

– Psykologer står ofte fram og kjemper for en utvidet forståelse av folks helseproblemer. Vi er opptatt av betydningen av å supplere medisinsk kunnskap med psykologisk kunnskap om den enkelte pasients livshistorie, sosiale forhold etc. Vi vet for eksempel at psykiske diagnoser alene ikke gjør oss i stand til å forstå hva en pasient har behov for, og hvilken behandling vedkommende trenger. For å kunne gi større rom for slike perspektiver, må psykologer gjøre seg gjeldende i lederposisjoner.

Gå til bloggen Det trange diagnosespråket.

– Tar vi ikke ansvar som ledere, kan vi heller ikke forvente at helsetjenestene utvikler seg slik vi ønsker, sier de.

Nå er de altså i ferd med å utvikle et eget utdanningsprogram som har fått betegnelsen «Organisasjon og ledelse». Programmet vil kombinere kompetansen psykologer har med seg fra utdanning og praksis med kunnskap om system og styringsmekanismer. Programmet vil gi deltakerne anledning til å utforske egne forutsetninger for å ta ledelse.

Programmet skal kunne gjennomføres som en integrert del av et spesialistutdanningsløp eller som selvstendig utdanning. Delta kan alle psykologer som ønsker å bidra til å utvikle egen organisasjon, vurderer å gå inn i ledelse eller allerede er i ledelse, uavhengig av tjenestested.

Gå til prosjektet Psykologer i ledelse.

Verktøy

Urdanningsprogrammet vil bli organisert på en måte som skal gi arbeidsgiver høy nytteverdi: Hver deltaker skal jobbe med konkrete utfordringer og prosjekter fra eget arbeidssted, og det vil bli satt av god tid til veiledning.

– Vi ønsker å gi deltakerene det de trenger av verktøy for å bli gode ledere f.eks. i kommunen, i spesialisthelsetjenesten eller i andre felt, eksempelvis barnevern eller NAV. Verktøy de trenger for å kunne manøvrere trygt mellom styringssignaler fra arbeidsgiver og godt fag.

Emneord: ledelse , utdanning

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.