Ny visepresident i Psykologforeningen

Arnhild Lauveng

Arnhild Lauveng er ny visepresident i Psykologforeningen. Foto: Amund Nordland / Erfaringskompetanse.no

Et enstemmig sentralstyre utpekte mandag 6. april Arnhild Lauveng som ny visepresident med ansvar for fag- og profesjonspolitikk.  

Den 27. november varslet daværende visepresident Heidi Tessand at hun ønsket å trekke seg fra vervet . Sentralstyret ga deretter den landsmøtevalgte valgkomiteen i oppdrag å innstille en kandidat som kunne få bred støtte i lokalavdelingene.  

Lokalavdelingene har uttrykt bred støtte til den innstilte kandidaten . To lokalavdelinger avsto fra å svare med henvisning til uenighet om prosessen, mens en lokalavdeling ønsket å støtte en annen kandidat. Ingen av lokalavdelingene hadde imidlertid noen innsigelser på den innstilte kandidaten.

President Håkon Skard er glad for at Lauveng har blitt valgt, og mener valgkomiteen har gjennomført et godt stykke arbeid og at prosessen har vært godt forankret.

– Jeg gratulerer Arnhild Lauveng og ønsker henne velkommen inn i den politiske ledelsen i Psykologforeningen. Arnhild er allerede valgt av landsmøtet til sentralstyret. Når lokalavdelingene i tillegg er så samlet om én kandidat, blir det en enkel oppgave for sentralstyret å utpeke Arnhild. Det var viktig for meg at Arnhild fikk så bred støtte i lokallagene og blant medlemmene. Nå gleder vi oss til å ta fatt på mange viktige oppgaver, og med Arnhild på laget blir det for full styrke, sier han.

– Jeg ønsker også å takke valgkomiteen, lokalavdelingene og sentralstyret for en rask og god avgjørelse, sier Skard.

Den nye visepresidenten ser frem til den nye rollen: 

– Jeg er veldig glad og takknemlig for støtten fra lokalavdelingene, og gleder meg til denne oppgaven, som jeg tar på meg med takknemlighet og ydmykhet. Jeg takker valgkomiteen for deres grundige arbeid, og ser frem til et tett samarbeid med Håkon og Rune. Gleder meg også til samarbeid med lokalavdelinger, utvalg, og med sekretariatet, sier Lauveng. 

Valgkomiteens begrunnelse for innstillingen av Arnhild Lauveng  

Lauveng har både forskningskompetanse og erfaringskompetanse. Hun er bredt publisert og kjent gjennom bøker og foredrag, både blant psykologer og andre. Lauveng har videre vist gjennomslagskraft i sitt påvirkningsarbeid for å utvikle behandlingstilbudet til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, bl.a. gjennom Østenstadutvalget, som våren 2019 leverte nytt utkast til tvangsbegrensningslov.

Hun har klinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten og er spesialist i klinisk samfunnspsykologi. Hun har et særlig engasjement for samhandling mellom ulike tjenestenivå.  

Lauveng har styreerfaring fra SEPREP og ISPS, i tillegg til erfaring fra Sentralstyret der hun kom inn i 2016. Lauveng ble på ny vist tillit på Landsmøtet 2019, der hun ble valgt inn for inneværende periode. Hun er godt kjent med Psykologforeningens ledelse, organisasjon og beslutningsprosesser. Videre har Lauveng bred erfaring med å kommunisere med både brukerorganisasjoner, høyskoler/universitet, helseforetak, NAV, barnevern, kommuner, politi m.fl.  

Gjennom sin erfaring med ulike roller som pasient, forsker, psykolog, veileder, foredragsholder, forfatter og styremedlem, har Lauveng balansert tydelig formidling med rollebevissthet og evne til brobygging. 

Lauvengs kompetanse, formidlingsevne, erfaring og tanker om hvordan hun ønsker å fylle visepresidentvervet gir valgkomiteen tillit til at hun er den rette kandidaten. 

Sentralstyrets vedtak

Sentralstyret følger valgkomiteens innstilling og utpeker enstemmig Arnhild Lauveng til visepresident for fag- og profesjonspolitikk i Norsk psykologforening.  

Sentralstyret ser etter vedtaket slik ut: 

 • Håkon Kongsrud Skard, president 
 • Rune Frøyland. visepresident med ansvar for lønns- og arbeidsmarkedspolitikk
 • Arnhild Lauveng, visepresident med ansvar for fag- og profesjonspolitikk 
 • Britt Randi Hjartnes Schjødt 
 • Ingvild Gregersen 
 • Bjarte Bønes Bruntveit 
 • Hanne Indregard Lind 
 • Siri Næs 
 • Lars Asle Einarsen 
 • Eldrid Robberstad 
 • Guro Holte Igesund (studentrepresentant) 
 • 1. vara: Jakob Støre-Valen  
 • 2. vara: Alf Martin Eriksen 
 • Studentvara: Viljar Møretrø 
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.