Norske barn og mødre i Syria-leirene må hentes hjem nå!

Tor Levin Hofgaard

Norsk psykologforening mener at Stortinget, som åpner igjen i dag, må gjøre hastevedtak for å få barna og deres mødre hjem.

Norske barn sitter internert i Syria under umenneskelige forhold. For hver dag som går øker faren for deres sikkerhet, liv og helse.

President i psykologforeningen, Tor Levin Hofgaard, sier følgende om situasjonen:

- Vi ser at situasjonen for barna forverrer seg. Ingen barn skal måtte lide for foreldrenes dårlige valg. Bør barn med norsk statsborgerskap som lever i sult og nød, med traumer og fare for rask død hentes hjem til Norge? Svaret på det er utvilsomt ja.

Den norske stat er gjennom FNs barnekonvensjon forpliktet til å hente barna hjem sammen med sine mødre av hensyn til barnas beste. Mødrene med IS-tilknytning kan og bør heller straffeforfølges i Norge.

Barnets beste må vurderes i Norge

- Psykologfaglig er det vanskelig å hevde at det er det beste for et allerede traumatisert barn å skilles fra sin eneste omsorgsperson. Vurdering av barnets beste må gjøres etter en retur til Norge, og etter at mødrene har vært gjennom en straffeforfølgning her, sier Hofgaard

Det er fortsatt omkring 40 norske barn som sitter innesperret i leirene i Syria. For hver dag som går forverres barnas livssituasjon. Norsk psykologforening mener norske myndigheter har et humanitært og moralsk ansvar for å bringe de norske barna hjem til sikkerhet.

- Det er på tide at Stortinget og regjeringen tar det ansvaret. Og de kan begynne med å gjøre hastevedtak etter at Stortinget åpner igjen i dag, avslutter Hofgaard.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.