Midlertidige takster forlenges

Kvinne som snakker med mann på pc

Foto: Shutterstock

De midlertidige telefon- og videotakstene for privatpraktiserende forlenges til 1. november 2020.

På grunn av koronapandemien ble takstforskriften for psykologer med driftsavtale eller refusjonsrett den 23. mars i år midlertidig endret slik at telefon-, video- og andre digitale løsninger kunne benyttes i alle typer konsultasjoner.  Endringene bidro til å hindre smittespredning, samtidig som pasientene ble sikret god oppfølging også under pandemien. I utgangspunktet skulle endringen i forskriften gjelde til 1. september, men Helse- og omsorgsdepartementet opplyser på sine nettsider at endringene nå er forlenget til 1. november 2020 .

Det har også tidligere vært adgang til bruk av videokonsultasjoner i takstsystemet, men denne adgangen er i den midlertidige forskriften utvidet til å gjelde alle konsultasjoner. Les mer om dette her.

På grunn av koronasituasjonen ble også årets takstoppgjør utsatt.  Les mer her.

De midlertidige endringene gjelder altså til 1. november. Takstoppgjøret vil da være gjennomført, og det er ventet at ny takstforskrift vil tre i kraft 1. november. 

Årets takstrundskriv vil bli sendt ut når takstoppgjøret er ferdig, rundt 1. november. Dersom du ikke har oppdatert egne opplysninger om ditt nåværende arbeidsforhold i vårt medlemsregister, så må du registrere deg som privatpraktiserende med driftsavtale eller refusjonsrett for å motta takstrundskrivet og annen relevant informasjon. Ta eventuelt kontakt med medlemsservice  ved spørsmål om dette.  

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.