Meld deg på fagdag om forebygging på arbeidsplassen

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Forebygging på arbeidsplassen er tema under Psykologforeningens fagseminar på Oslo Kongressenter 4. november. Det legges til rette for faglige innledninger, diskusjoner og innspill. Påmeldingsfrist: 4. oktober, ingen påmeldingsavgift. Send påmelding til nina.lunde@psykologforeningen.no

Fagsjef i Psykologforeningen, Kim Edgar Karlsen, mener det er flere gode grunner til å få med seg denne dagen:  

  – Det moderne arbeidslivet stiller krav som utfordrer oss vel så mye mentalt og relasjonelt som fysisk. Derfor kan psykologer og psykologisk kunnskap ha stor betydning for å styrke den psykiske helsen på arbeidsplassen, sier Karlsen.  

 Håkon Johannessen er en av innlederne under fagdagen. Han forteller at psykiske helseproblemer er utbredt blant yrkesaktive og ligger til grunn for en betydelig andel av det legemeldte sykefraværet.  

 – Forskning fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at en fjerdedel av alle tilfeller av psykiske plager blant yrkesaktive i Norge kan tilskrives kjente psykososiale risikofaktorer i arbeidsmiljøet, sier Johannessen. Han er forsker ved STAMI og er blitt bedt om å snakke om hvorfor bedriftshelsetjenesten trenger kliniske psykologer med kompetanse på psykososialt arbeidsmiljø.  

 – Forebyggingspotensialet i arbeidsmiljøsammenheng er betydelig. Mer bruk av kliniske psykologer med kompetanse på psykososialt arbeidsmiljø vil kunne bidra til at bedriftshelsetjenesten på en mer effektiv måte kan bistå virksomhetene i å forebygge fravær og frafall fra arbeidslivet grunnet psykiske helseproblemer, sier Johannessen videre. 

 Fagsjefen i Psykologforeningen understreker at mange norske psykologer allerede bidrar på dette feltet med sine kunnskaper, metoder og erfaring.  

– Gjennom dette fagseminaret håper vi å inspirere med faglige perspektiver og samtidig lytte godt til deltagernes erfaringer og ideer. Slike innspill er avgjørende for psykologforeningen når vi skal foreslå gode løsninger gi råd til politikere og myndigheter, sier Karlsen. 

I tillegg til Håkon Johannessen vil deltagerne få høre faglige innledninger ved Anne Kristine Willoch, seksjonssjef i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (bedriftshelsetjenesten) og Arnstein Mykletun, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og professor ved Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø.  

Fagseminaret er åpent for psykologer med erfaring fra, eller interesse for, arbeid i bedriftshelsetjenesten (enten som ekstern konsulent/rådgiver eller som ansatt ved en bedriftshelsetjeneste). Seminaret er en kombinasjon av faglige innledninger og innspillsmøte og er derfor gratis for medlemmer i Psykologforeningen. Det er kun 60 plasser og «først-til-mølla prinsippet» gjelder.  For påmelding: send e-post til nina.lunde@psykologforeningen.no .

Fagdagen godkjennes som ni timers vedlikeholdskurs for psykologspesialister.

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Program: 

0830-0900       Registrering 

0900-0930       Velkommen, ved president i Norsk psykologforening, Håkon Skard.

0930-1000       Hvorfor trenger bedriftshelsetjenesten kliniske psykologer med kompetanse på psykososialt 

arbeidsmiljø? Innleder: Håkon Johannessen, gruppeleder og forsker ved  Statens arbeidsmiljøinstitutt  (STAMI). Johannesen har lang erfaring med forskning på sammenhenger mellom psykososialt 

arbeidsmiljø og stressrelaterte lidelser. 

1015-1045       Bedriftshelsetjenesten driver med forebyggende arbeid innen helse, miljø og sikkerhet – kan  arbeid og arbeidsmiljø brukes som virkemiddel i psykoterapi? Innleder: Anne Kristine Willoch, tidligere seksjonssjef Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, Bedriftshelsetjenesten. 

1045-1300       Open Space.  

1300-1400       Lunsj 

1400-1430       At én ungdom ikke kommer i jobb koster samfunnet ca. 16 mill. kroner. Gjennomsnittsalderen for innvilget uføretrygd på grunn av psykiske lidelser er lavere enn for andre lidelser. Hva kan og bør psykologer bidra med i denne sammenhengen? Innleder: Arnstein Mykletun, seniorforsker og professor, Folkehelseinstituttet.  

1430-1500       Individ, gruppe og organisasjon: Hvordan kan psykologer i en BHT bistå på ulike nivåer i en virksomhet. Innleder: Audun Brederup Petersen, spesialist i organisasjonspsykologi, Avonova Census, Avonova Helse. 

1510-1650       Open Space. 

  

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.