Hedersgjest

Med blikk for etikk

Gisken Holst

– Jeg ser veldig frem til å gi folk innsyn i arbeidet vårt. Det blir et viktig internt korrektiv som vil bidra til å opprettholde en standard som allerede er god. 

Det sier Gisken Holst (48),  leder av Psykologforeningens fagetiske råd siden høsten 2010. Månedens hedersgjest gir seg etter landsmøtet i november. Det beklager hun egentlig – for de siste seks årene har vært, med hennes egne ord: ”Kjempespennende, lærerike, utfordrende, givende og meningsfylte”. Men også arbeidskrevende. Arbeidsmengden i rådet er mer enn doblet på disse årene, og nå er det på tide å gi stafettpinnen videre. 

Men hun nøler ikke med å oppfordre andre kolleger til å melde sin interesse for Fagetisk råd, og trekker frem de erfarne, flotte kollegene i rådet og det gode samarbeidet som noe av den største gleden ved vervet. 

Saksmengden er mer enn doblet i løpet av de siste årene. Det er både en ventet og en ønsket utvikling.

– Både det faktum at antallet psykologer har økt betraktelig, og at folk er mer rettighetsorienterte i dag, tilsier en økning i tallet på saker. Vi er faktisk glade for at saksmengden vokser. At systemet vårt blir brukt, viser at folk stoler på ordningen vår, sier hun, og legger til:

– En klage betyr ikke nødvendigvis at psykologen har opptrådt på en kritikkverdig måte.  Den vanskeligste grensen å trekke, er den som går mellom fagetikk og fagutøvelse.  Men vårt mandat er avgrenset til det etiske aspektet. Vi er ingen domstol, og skal heller ikke overprøve faglige vurderinger. 

Utvider kapasiteten

Rådets kapasitet er betydelig utvidet i hennes periode. Rådet er utvidet med to medlemmer, og det har fått fast, profesjonell bistand fra Psykologforeningens sekretariat. Gjennomgang og forbedring av arbeidsprosessene er satt i gang.  Alt dette kommer til å redusere behandlingstid, ventetider og arbeidsmengde, mener Holst. 

Men den viktigste endring hun etterlater seg er beslutningen om at alle vedtak i Fagetisk råd kommer til å bli offentliggjort.  Målet om økt synliggjøring bli nådd når foreningen begynner å publisere rådets vedtak på foreningens hjemmeside. Alle saker som er innsendt etter 1. Januar 2016, og der ankefristen er utgått og vedtaket endelig, blir offentliggjort.

– Jeg ser veldig frem til at folk kan få innsyn i arbeidet vårt.  Det blir et viktig internt korrektiv som vil bidra til å opprettholde en standard som allerede er god, understreker hun. 

Unngå å jobbe alene 

– Norske psykologer ivaretar yrkesutøvelsen og faget godt, mener Holst, som ser lyst på fremtiden. – Jeg er så imponert over refleksjonsnivået hos studentene jeg har møtt på profesjonsstudiene. 

For jobben med å lede fagetisk råd innebærer ikke bare saksbehandling, men også utadrettet virksomhet, som foredrag, temakvelder, fagsamlinger, seminarer og undervisning. Det er bare tiden som begrenser aktiviteten, for Holst har inntrykk av at interessen for fagetikk er økende blant psykologene.

– Men jeg ser at det å jobbe mye alene kan øke risikoen for å utvikle en praksis som kan være uheldig.  Det å hele tiden søke faglige fellesskap, faglig utvikling og  diskusjoner med kolleger er viktig for at psykologer opprettholder sin fagetiske bevissthet. Holst mener vi trenger å reflektere sammen med kolleger rundt fagetiske spørsmål. 

– Det er mitt inntrykk at psykologer som jobber uten et tydelig fagmiljø rundt seg, er de som er mest utsatt for klager, sier hun.

Psykologforeningens fagetiske  arbeid er dugnadsinnsats.  Målet er å opprettholde en høy faglig standard på norske psykologer – og dermed gi allmennheten det beste tjenestetilbud. 

Samvalg og selvbestemmelse

Men dagens helsetjenester – og dagens helsemyndigheter  - setter brukeren i sentrum.

Signalordene er medvirkning, selvbestemmelse og samvalg.. Dette mener Gisken Holst vil få økt relevans også for psykologutøvelsen – og vil kanskje i større grad enn tidligere være nødvendig å legge vekt på i vurderingen av god psykologskikk.

– I større grad enn før vil det stille krav til pasientenes og brukernes rettigheter. Dette har vi vært opptatt av lenge allerede, og medvirkning er beskrevet i våre fagetiske prinsipper, minner hun om.  

Åtte raske

Glad i:  Danse tango

Ikke glad i:  Luke  ugress

Redd for: Edderkopper

Opptatt av: Følge opp mine to ungdommer og to hunder

Hvis ikke psykolog:  Billedkunstner

Ser på: Gode filmer – og gjerne teater

Bok: Jon Kalmar Stefansson – Himmelrike og helvete

Nettside: Det må bli psykologforeningen.no, Psykologforeningens nye hjemmeside.

Emneord: etikk

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.