Mangler strategi for psykisk helse i skolen

Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Marte Garmann

Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Marte Garmann

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen anerkjenner at det mangler en helhetlig strategi for å gjøre kunnskap om psykisk helse til en del av barn og unges allmenndannelse

Alliansen som under sommerens Arendalsuke lanserte oppropet Boken som mangler , møtte 4. desember kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen for å be om at departementet ser på behovet for å styrke opplæringen i psykologi for norske elever.

Oppropet tar til orde for å innlemme psykisk helsekunnskap i skolens læreplaner. Møtet var en direkte oppfølgning av  et debattmøte om dette temaet i Arendal, der også ministeren deltok. 

Stofftrengsel

Kunnskapsministeren er bekymret for stofftrengsel og de allerede omfattende krav til lærernes kompetanse. Han er derfor nølende til psykisk helse som tema i lærerplanen. Samtidig bekreftet han i møtet sine uttalelser i Tidsskrift for Norsk psykologforening tidligere i høst om at det vil være naturlig å se psykisk helse som et neste steg. Han mener det foregår mye i skolen allerede som løfter kunnskap om psykisk helse, men anerkjenner at det mangler en helhetlig strategi som gjør at dette er en selvfølgelig del av alle barn og unges allmenndannelse. 

Professor og assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet, Arne Holte, la frem syv begrunnelser og tilnærminger til spørsmålet om hvorfor norske elever bør få kunnskap om psykisk helse:

Dystre tall

Holte pekte på betydningen av etikk, kunnskap, holdninger, prestasjoner, kapasitetsutvikling, forebygging og samfunnsøkonomiske aspekter.

Han la også frem dystre tall som viser at  hvert sjette barn, i alt 180.000,  har psykiske plager som nedsetter funksjonsevnen. Det er mellom 15 og 20 prosent av alle barn i Norge. Åtte prosent har diagnostiserbare lidelser. Og 135.000 barn har foreldre som sliter med alvorlige psykiske lidelser eller alkoholavhengighet. 

Psykologforeningens president Tor Levin Hofgaard ga uttrykk for en forventning om at også Kunnskapsdepartementet oppfyller sin del av Solberg-regjeringens uttalte mål om å styrke og prioritere psykisk helse.

Under møtet ble det vist til den rapport EU har utarbeidet  vedrørende skolen, som et ledd i arbeidet med operasjonaliseringen av EUs Mental Health Action Plan, vedtatt i 2013.

Når det gjelder skolens plass heter det: 

  • Kunnskap: Styrk informasjon og forskning på psykisk helse blant barn og unge. 
  • Kultur: Gjør skolen til et sted der utvikling av positiv psykisk helse, forebygging av psykiske plager og tidlig identifisering av psykiske lidelser når alle. 
  • Kompetanse: Tren alle skoleansatte i psykisk helse. 
  • Kontekst: Se på skolen som del av et større nettverk av interessenter og institusjoner som arbeider med barn og unges psykisk helse i lokalsamfunnet. 

Bak oppropet ”Boken som mangler” står Elevorganisasjonen, Lektorlaget, Mental Helse Ungdom, Rådet for psykisk helse, Psykiaterforeningen og Psykologforeningen.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.