Mamma Mia skal slå tilbake fødselsdepresjon

Mor og barn.

Hva skal til for å beskytte mot fødselsdepresjon? Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) forsker på det første nettbaserte universalforebyggende tiltaket i sitt slag i Norge, et lett tilgjengelig selvhjelpsprogram som skal gjøre barseltiden enklere.

For noen blir det «det største som kan hende i livet» – å få et barn – en større belastning enn de klarer å takle. Foreldrelykken blir skjøvet til side av fortvilelse, mismot og påfølgende skyldfølelse.

– I verste fall kan de psykiske belastningene under graviditeten bli så store at det gå utover evnen til å ta omsorg for barna. Vi snakker om en av de viktigste periodene for utvikling av gode relasjoner mellom barn og mor, forteller postdoktor Filip Drozd ved Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse på (RBUP).

Gå til mer informasjon om Mamma Mia.

God tilknytning

Han er en del av fagmiljøet som nå gjør et løft for å fremme trygghet, støtte og trivsel blant kvinner under graviditeten og etter fødselen.

RBUP rekrutterer i 2014 deltakere til en studie av det web-baserte programmet Mamma Mia. Programmet er finansiert av Norske Kvinners Sanitetsforening og utviklet av blant annet spesialister på spedbarns psykisk helse, helsesøstre og jordmødre.

Det gir enkle tips til og informasjon om hvordan man kan innrette seg for å gjøre svangerskapet, og tiden etter fødsel så god som mulig: Hvordan skape en god relasjon mens barnet ennå ligger i magen, hvordan bygge og pleie gode relasjoner til eventuelle partner, faktorer med stort forebyggende potensial. Programmet er spredt over 44 uker og Internett valgt som medium fordi det er her cirka 80 prosent av gravide kvinner leter etter informasjon om svangerskap og graviditet.

Mamma Mia skal i første omgang testes ut blant en gruppe på 1 500 blivende mødre. Resultatene skal sammenliknes med tradisjonell oppfølging fra blant annet helsestasjon og sykehus. Rekruttering av deltakere skjer nå på bred front i miljøer som er i kontakt med gravide.

Vil du hjelpe til med rekrutteringen?

Jobber du med gravide og ønsker å hjelpe til med rekrutteringen til studien av Mamma Mia, ta kontakt med Filip Drozd, e-post:  filip.drozd@r-bup.no

Stor betydning

Drozd påpeker at det finnes god dokumentasjon på sammenhengen mellom fødselsdepresjon og utviklingsvansker, emosjonelle lidelser og atferdsforstyrrelser hos barn og unge.
– Erfaringer vi gjør det første leveåret, har vist betydning for barnets psykiske helse helt opp til skolealder, sier han.

Han opplyser at depresjon i forbindelse med fødsel ikke skiller seg vesentlig fra annen depresjon. Risikofaktorene er de samme. Det spesielle er tidspunktet da depresjonen forekommer.

Norske screeningundersøkelser viser at mellom 10 – 15 prosent av kvinner i fruktbar alder har symptomer på angst og depresjon. Med nærmere 60 000 fødsler i Norge årlig, betyr det at 6000 – 9000 spedbarnsmødre til enhver tid har psykiske plager. Like mange spedbarn er involvert.

Les også tidsskriftartikkelen Svangerskapsomsorg og forebygging av depresjon.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.