Kommentar

Lytt til tillitsvalgte!

Kvinne som lytter

Foretakstillitsvalgte i sykehusene har i det siste rettet nødvendig oppmerksomhet mot nedskjæringer og økt arbeidspress i psykisk helsetjeneste og i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Rune Frøyland,, visepresident i Norsk psykologforening

Rune Frøyland, visepresident i Norsk psykologforening

Det er gjort flere kronikker og reportasjer i «Dagens Medisin». Det resulterte blant annet i et skriftlig spørsmål i Stortinget fra stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) til helseminister Bent Høie. I sitt svar til Toppe 17. desember sier ministeren seg svært fornøyd med utviklingen de siste fire år fordi antall polikliniske konsultasjoner har økt. Det han ikke sier noe om, er det stor presset i psykisk helsetjeneste bl.a fordi antall senger reduseres betydelig. 

I tillegg til den pågående mediedebatten, jobber tillitsvalgte nå mye med budsjettinnstillinger, med «Regionale utviklingsplaner» og med sykehusbygging. Særlig våre konserntillitsvalgte (KTV) i de regionale helseforetakene er involvert i arbeid med regionale utviklingsplaner. Disse planene skal danne et grunnlag for Helsedepartementet og ministerens fremleggelse av ny sykehusplan for Stortinget høsten 2019. Den største av sykehusbyggsakene er nytt sykehus i Oslo til 30-50 milliarder, men også byggesaker i mindre skala som nytt psykisk helsebygg ved St.Olav HF i Trondheim. 

Les også

Både byggesaker og regionale helseplaner sier at det skal bli vekst for psykisk helsevern, men det forutsetter «restruktureringer» og å jobbe mer effektivt. Dette er svært bekymringsfulle signaler og planer som våre tillitsvalgte følger tett og er kritisk til. Det tillitsvalgte har ikke tro på bedret tilbud, men mener at pasienttilbudet kommer til å bli skadelidende ved flere av byggesakene. Det er grunn til å bekymre seg for informasjon fra tillitsvalgte om at kostnader til nybygg også tas fra driftsbudsjettene slik at det bli kutt i tilbudet til pasienter. 

"

Vi må være helt tydelige på at bygging av nye sykehusbygg skal skje med egne investeringsmidler og ikke tas fra behandlingsbudsjettene

 

"

 

Vi må være helt tydelige på at bygging av nye sykehusbygg skal skje med egne investeringsmidler og ikke tas fra behandlingsbudsjettene. 

Vi må lytte til de tillitsvalgte når Psykologforeningen utformer sin politikk.

Svært trist er det at kutt i sykehusbudsjetter synes å føre direkte til kutt av psykologstillinger i somatikk. Dette er vist fra Helse Bergen. Klinisk helsepsykologi på somatiske avdelinger gir svært betydningsfulle bidrag i pasienters tilfriskningsprosesser og bidrar til å redusere reinnleggelser. Klinisk helsepsykologi burde være et nytt faglig satsingsområde og ikke et første kutt-område. 

Vi er kjent med at klinisk helsepsykologi vil bli positivt omtalt i ny sykehusplan, men opparbeiding av dette feltet vil ikke komme av seg selv eller av positive formuleringer. Særlig ikke når lokale avdelingsdirektører ser klinisk helsepsykologi som et lettvint kuttområde. 

Hilsen Rune

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.