Landsmøtet 2019

delegater som stemmer på landsmøtet

Her får du en oppsummering av de viktigste sakene og vedtakene som ble gjort på landsmøtet.

Nytt hovedsatsningsområde

«Arbeid og utdanning: påvirkningsfaktorer og inkluderingsarenaer» ble vedtatt som Psykologforeningens nye hovedsatsningsområde.

Sentralstyret presenterte opprinnelig to mulige forslag, "Arbeid; påvirkningsfaktor og inkluderingsarena" eller "Helsefremmende oppvekst". Forslaget som ble vedtatt var en justering av sentralstyrets innstilling og kom fra Hordaland lokalavdeling.  

Klimautvalg

Akershus lokalavdeling presenterte forslag om opprettelse av et nytt klimautvalg, som også hadde støtte fra sentralstyret. Dette forslaget ble vedtatt med stor støtte på landsmøtet. Det kommende klimautvalget skal arbeide med Psykologforeningens respons til menneskeskapte klimaendringer deriblant:

- Sikre seg kunnskapsgrunnlag om det gjensidige forholdet mellom menneskeskapte klimaendringer og psykologi.

- Minske organisasjonens klima- og miljøavtrykk.

- Gjør seg gjeldende i den pågående diskurs om menneskeskapte klimaendringer. 

Klinisk helsepsykologi ny spesialitet 

Landsmøtet vedtok at klinisk helsepsykologi nå blir en del av spesialistutdanningen for psykologer. Den nye spesialiteten skal være tilpasset både primær- og spesialisthelsetjenesten og være relevant for tilbud til alle aldersgrupper.

Psykologer skal utjevne sosiale forskjeller, ikke øke dem

Landsmøtet vedtok at det skaffes til veie et bredere kunnskapsgrunnlag om fordelingen av psykologtjenester og de samfunnsmessige konsekvensene av dette. 

Valg av ny president og sentralstyre

Håkon Kongsrud Skard ble valgt til ny president ved akklamasjon. Rune Frøyland ble valgt til visepresident med ansvar for lønns- og arbeidsmarkedspolitikk og Heidi Svendsen Tessand til visepresident for fagutviklings- og utdanningspolitikk. Tessand har etter landsmøtet valgt å trekke seg fra visepresidentvervet.

I tillegg til president og visepresident består det nye sentralstyret av:

Ingvild Gregersen, Vestfold (gjenvalg)

Siri Næs, Møre og Romsdal (ny)

Hanne Indregard Lind, Oslo (ny)

Arnhild Lauveng, Akershus (gjenvalg)

Bjarte Bønes Bruntveit, Hordaland (ny)

Lars Asle Einarsen, Sør-Trøndelag (ny)

Britt Randi Hjartnes Schjødt, Hordaland (gjenvalg)

Varamedlemmer:

  1. Eldrid Robberstad fra Rogaland, (gjenvalg)
  2. Jakob Støre-Valen, Nord-Trøndelag (ny)
  3. Aina Holmén, Oslo (gjenvalg)
  4. Alf Martin Eriksen, Finnmark (ny)

Landsmøtet vedtok at det nye sentralstyret skal se på følgende saker i kommende periode:

Kvalitetskriterier for psykologfaglig helsehjelp / kriterier i psykisk helsevern

Sentralstyret skal oppnevne en arbeidsgruppe som skal beskrive:

  •  hvordan psykologer best tilegner seg klinisk ekspertise og terapeutferdigheter​.
  •  hvordan dette implementeres og opprettholdes uavhengig av metoder og arbeidsformer som brukes​.
  •  hvilke implikasjoner dette må ha for spesialistutdanningen i kommende landsmøteperiode​.

 I tillegg er det nye sentralstyret bedt om å sørge for at det finnes en sammenhengende strategi for å drive systematisk påvirkningsarbeid i hele forvaltningslinja i helseforetakene, for å sikre faglig forsvarlige rammebetingelser i spesialisthelsetjenesten. ​

​Sentralstyret skal også sørge for at finnes en sammenhengende strategi for å drive systematisk påvirkningsarbeid for utvikling av kommunale tjenester. 

Gjennomgang av Psykologforeningens organisering

Landsmøtet ba sentralstyret iverksette en utredning av Psykologforeningens organisasjonsmodell. Denne skal se spesielt på intern representasjonsstruktur og medlemmenes innflytelse. Resultatene legges frem på neste landsmøte.

Vedlikehold av spesialiteten 

Sentralstyret bes i løpet av kommende landsmøteperiode om å gjennomføre en evaluering av vedlikeholdskravene for spesialiteten i psykologi. I denne prosessen skal alle ledd i Norsk psykologforening inviteres til å bidra.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.